Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, pogłowie świń w naszym kraju wynosiło w pierwszych dniach czerwca 11639,8 tys. sztuk. W porównaniu z danymi z marca b.r, populacja świń w naszym kraju zwiększyła się o 128,1 tys. szt. (czyli o 1,1 proc), wciąż jest jednak wyraźnie niższa niż w czerwcu minionego roku. W okresie od marca do czerwca 2015, zwiększyło się przede wszystkim pogłowie zwierząt młodych – prosiąt w wadze do 20 kg (+ 5,1 proc) oraz świń w wadze od 20 do 50 kg (+ 2,5 proc). Wciąż spada niestety pogłowie macior. W ciągu drugiego kwartału tego roku skurczyło się ono o 15 tys. szt. co oznacza spadek o 1,6 proc. Biorąc jednak pod uwagę dane z połowy minionego roku, populacja macior w naszym kraju spadła w tym okresie aż o 6,1 proc. Aktualne pogłowie loch w Polsce wynosi 947 tys. szt. z czego 640,4 tys. to lochy prośne.

Przy stale spadającym pogłowiu loch, zwiększenie populacji zwierząt młodych odbywa się kosztem wzrastającego importu prosiąt i warchlaków. W okresie od stycznia do czerwca tego roku przywieziono do kraju 1926,1 tys. świń młodych w wadze do 50 kg, przy czym średnia waga importowanych prosiąt wyniosła 29,4 kg. W porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku, import zwierząt młodych był wyższy aż o 11,1 proc.

W mijającym roku opłacalność produkcji tuczników wciąż utrzymuje się poniżej poziomu rentowności, mierzonego jako stosunek ceny skupu 1 kg żywca do targowiskowej ceny żyta. Według danych GUS stosunek ten wyniósł w czerwcu 7,9, gdy poziom przyjęty za opłacalny wynosi nie mniej niż 10 – 11.