Według danych z marca bieżącego roku krajowe pogłowie loch rasy puławskiej objętych programem ochrony zasobów genetycznych wynosi 540 szt – mówi nam dr inż. Magdalena Szyndler – Nędza z Instytutu Zootechniki w Balicach. To wyraźny wzrost. Dane z listopada 2014 roku były bowiem niepokojące, wówczas w naszym kraju znajdowało się tylko 455 macior rasy puławskiej.
Zdaniem naszej rozmówczyni tak wyraźny wzrost pogłowia macior rasy puławskiej jest wynikiem wejścia w życie nowego PROW-u, a wraz z nim wyższych dopłat dla rolników utrzymujących lochy rodzimych ras zwierząt: obecnie płatność do jednej lochy rasy rodzimej wynosi 1140 zł. Wyższe płatności pociągnęły za sobą zwiększenie produkcji macior rasy puławskiej. Wzrost pogłowia wynika raczej z zwiększenia wielkości poszczególnych stad,, od zeszłego roku nie wzrosła bowiem znacząco ilość gospodarstw zajmujących się chowem rasy puławskiej: w zeszłym roku były to 24 gospodarstwa, dziś lochy rasy puławskiej utrzymywane są w 26 lokalizacjach – tłumaczy Magdalena Szyndler – Nędza.
Przypomnijmy, do końca zeszłego roku płatności do loch ras rodzimych wynosiły w naszym kraju około 500 zł. Wraz z wejściem w życie nowej perspektywy finansowej, kwota ta wzrosła o ponad połowę.