Jak informuje FAMMU/FAPA - Dania wyekspediowała za granicę o 2 proc. więcej tego mięsa niż rok wcześniej - 828 tys. ton.

Nadal największe dostawy duńskiego mięsa odbierali Niemcy, zwiększyły się w skali roku o 3 proc. do 262 tys. ton.

Wysyłki do drugiego odbiorcy, czyli Polski zmalały jednak o 11 proc. do 91,8 tys. ton, a do kolejnego - Wielkiej Brytanii wzrosły o 13 proc. do 81 tys. ton.

Rosyjski import w tym okresie był niższy o 4 proc. i wyniósł tylko 3,7 tys. ton. W 2012 r. Rosja zakupiła 40,3 tys. ton wieprzowiny z Danii, a w 2013 r. - 56,5 tys. ton.

Duński eksport do krajów trzecich w okresie od stycznia do września 2014 r. wzrósł o 1,8 proc. do 239,4 tys. ton. Najwięcej mięsa sprzedano do Japonii (+27 proc. do 108,5 tys. ton), Australii (54 proc. do 38,7 tys. ton) i Chin (+5 proc.).