Konsekwencją tej decyzji, z uwagi na położenie gminy Słubice, jest wprowadzenie żółtej strefy ochronnej w gminach powiatu gostynińskiego: Sanniki i Pacyna - poinformował we wtorek powiatowy lekarz weterynarii w Płocku Marek Sankiewicz.

Jak podkreślił, ustanowienie czerwonej strefy oznacza bardziej rygorystyczne stosowanie zasad bioasekuracji w gospodarstwach rolnych, w tym zwłaszcza u hodowców trzody chlewnej. Wyjaśnił też, że każdy transport trzody chlewnej do ubojni lub innej hodowli będzie podlegał badaniom krwi, która będzie pobierana od pewnej liczby zwierząt, w zależności od wielkości stada - transport będzie możliwy po wydaniu świadectwa zdrowia dla zwierząt.

- Wyznaczony lekarz będzie pobierał odpowiednią ilość krwi od zwierząt, w zależności od wielkości stada. Jeżeli będzie wynik ujemny badań, to na świadectwie zdrowia zwierząt znajdzie się adnotacja, że mogą one opuścić strefę, czy to ubojni czy do innej hodowli - powiedział Sankiewicz. Zaznaczył przy tym, że jeżeli transport nie odbędzie się w terminie 7 dni od pobrania krwi, badanie będzie musiało być ponowione.

- Tak, jak przewidywaliśmy, w strefie czerwonej znalazły się gminy: Wyszogród, Mała Wieś, Bodzanów i Słubice, położone w powiecie płockim. W związku z tym, że w strefie ograniczeń znalazła się gmina Słubice, dwie pobliskie gminy powiatu gostynińskiego - Sanniki i Pacyna, będą obecnie w strefie żółtej, która dotychczas nie obowiązywała w tym powiecie - wyjaśnił Sankiewicz, powołując się na otrzymaną we wtorek decyzję organów Komisji Europejskiej.

Wykrycie pod koniec lipca wirusa ASF u padłego dzika znalezionego na polu w miejscowości Drwały pod Wyszogrodem to pierwszy przypadek wystąpienia tej choroby na terenie powiatu płockiego. Tu po tym odbyło się spotkanie starostwo powiatowe w Płocku zorganizowało spotkanie z przedstawicielami samorządów gminnych powiatu, na którym omówiono procedury, jakie powinny być wdrożone w najbliższym czasie, w tym dotyczące zasad bioasekuracji.

W wydanym wówczas komunikacie, dotyczącym pierwszego przypadku ASF u dzika na terenie powiatu płockiego, tamtejszy powiatowy lekarz weterynarii przypomniał m.in., iż należy "zgłaszać wszelkie niepokojące oznaki i objawy nasuwające podejrzenie choroby" u trzody chlewnej, a gdyby doszło do takiego przypadku, pozostawić zwierzęta w miejscu ich przebywania, nie wywozić z gospodarstwa rolnego padłych zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, ściółki, paszy i sprzętu.

Po ewentualnym odkryciu padłego dzika konieczne jest np. oznakowanie miejsca znaleziska i zgłoszenie tego faktu służbom weterynaryjnym. Nie można dotykać padłego dzika. Osoby mające kontakt z dzikiem lub będące w jego pobliżu przez następne 72 godziny nie powinny wchodzić do miejsc, w których utrzymywana jest trzoda chlewna - podkreślono w komunikacie powiatowego lekarza weterynarii w Płocku.

Zaznaczono w nim jednocześnie, iż z uwagi na zagrożenie ASF nie należy: spuszczać psów ze smyczy, pozostawiać w lesie odpadków żywnościowych, a także wywoływać hałasu, który powoduje płoszenie dzików.

Poza gminami Wyszogród, Mała Wieś, Bodzanów i Słubice, gdzie obowiązuje już czerwona strefa ograniczeń, pozostała część powiatu płockiego objęta jest, ogłoszoną już wcześniej, ochronną strefą żółtą.