Dostosowanie gospodarstwa utrzymującego świnie do wymagań bioasekuracji będzie kontrolowane przez organy Inspekcji Weterynaryjnej.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie wymagań weterynaryjnych powiatowy lekarz weterynarii będzie wydawał decyzje administracyjne nakazujące usunięcie uchybień lub będzie nakazywał ubój lub zabicie świń i zakazywał ich utrzymywania w gospodarstwie.

Jak zauważa Piotr Kicman starszy inspektor weterynaryjny ds. zwalczania chorób i ochrony zdrowia zwierząt w PIW w Lublinie część wymogów musi być bezwzględnie spełnionych w dniu kontroli. - Nie wyobrażam sobie aby w gospodarstwach nie było wyłożonych mat dezynfekcyjnych, środków dezynfekcyjnych czy też zwierzęta nie były oznakowane. Za takie uchybienia będziemy nakładać mandaty karne lub kary administracyjne. W przypadku nieoznakowania zwierząt wynoszą one od 20 do 500 zł i mogą się kumulować.  Dlatego liczymy tutaj szczególnie na pomoc samorządów, aby informacje o wymogach bioasekuracji trafiły do wszystkich zainteresowanych.

Producenci świń, którzy otrzymają decyzję powiatowego lekarza weterynarii o zakazie utrzymywania świń w związku z brakiem spełniania warunków bioasekuracji  będą mogli ubiegać się o pomoc finansową w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z  utraconymi dochodami z tytułu prowadzenia produkcji świń.