Apel w tej sprawie wystosował do rolników Główny Lekarz Weterynarii. Jego informacja przekazywana jest właścicielom gospodarstw rolnych w powiatowych ośrodkach weterynaryjnych oraz instytucjach odwiedzanych przez rolników i hodowców zwierząt gospodarskich.

"Każdorazowe zastosowanie przez lekarza weterynarii produktów leczniczych powinno zakończyć się wystawieniem dokumentu potwierdzającego ten fakt. Nieudokumentowane leczenie zwierząt gospodarskich może skutkować utratą części lub całości dopłat bezpośrednich" - wskazał Główny Lekarz Weterynarii Janusz Związek.

Dokument potwierdzający leczenie zwierząt w gospodarstwie ma być przechowywany przez pięć lat. Powinien znajdować się na nim podpis rolnika oraz podpis i pieczątka lekarza weterynarii.

"Żądajcie od lekarzy weterynarii leczących Wasze zwierzęta wystawiania takiego dokumentu. Jest to Państwa niezbywalne prawo i obowiązek lekarzy weterynarii leczących zwierzęta gospodarskie" - napisał lekarz.

Jego apel podyktowany jest bezpieczeństwem produkowanej w Polsce żywności. "Zdrowa, bezpieczna i dobra polska żywność jest naszym skarbem narodowym. Stały wzrost popytu na polskie mięso, mleko i jaja oraz produkty przetworzone jest źródłem dochodu dla wielu polskich rodzin" - czytamy w apelu.