W produkcji żywca wieprzowego, woda pełni niezwykle ważną funkcję. Odpowiada przede wszystkim za wysokie pobranie paszy: świnie na ogół żywione są mieszanką treściwą o bardzo wysokiej zawartości suchej masy. Bez swobodnego dostępu do wody zwierzęta nie pobiorą wystarczającej ilości mieszanki. Prowadzi to do spadku tempa wzrostu tuczników, a w przypadku loch karmiących odbija się na ilości produkowanego mleka. Swobodny dostęp do wody niezbędny jest także w okresach, w których zwierzęta narażone są na występowanie stresu cieplnego. Poprzez picie zimnej wody, świnie mogą do pewnego stopnia regulować ciepłotę ciała.

Aby zwierzęta mogły rzeczywiście pobierać wystarczające ilości wody niezbędne jest spełnienie kilku warunków. Przede wszystkim sama woda musi być wysokiej jakości, w przypadku wystąpienia zanieczyszczeń, zwierzęta będą niechętnie korzystały z poideł. Warto jednak zwrócić uwagę także na parametry związane z montażem i eksploatacją poideł.

Pierwszym z nich jest wysokość montażu. Powinna być ona dopasowana do typu poidła, ale przede wszystkim do wieku zwierząt. Wraz ze wzrostem świń, poidła powinny znajdować się w coraz większej odległości od podłogi.

Optymalna wysokość montażu poideł typu smoczkowego dla poszczególnych grup świń wynosi odpowiednio:

 - Prosięta ssące: 15 cm

- Warchlaki: 30 -> 55 cm

- Tuczniki: 65 cm

- Lochy: 75 cm

 Poidła miseczkowe należy natomiast montować na wysokości:

 - Prosięta ssące: 13 – 15 cm

- Warchlaki: 20 – 30 cm

- Tuczniki do 60 kg: 35 cm

- Tuczniki 60 – 110 kg: 55 cm

- Tuczniki >110 kg, lochy, knury:  60 cm

 Na ilość pobieranej przez zwierzęta wody wpływa nie tylko wysokość montażu poideł, ale także prędkość przepływu wody w urządzeniu. Zbyt wolne napływanie wody do poidła sprawi, że zwierzęta nie pobiorą wystarczającej ilości płynu. Zalecana prędkość przepływu wody w poidle powinna wynosić:

 - Prosięta: 0,5 l/min

- Warchlaki: 0,8 l/min

- Tuczniki: 0,8 – 1,2 l/min

- Lochy prośne: 3 l/min

- Lochy karmiące: 4 l/min

 Prędkość przepływu wody w poidle w dużej mierze zależy od stanu urządzenia, jak i czystości instalacji wodnej. Może zdarzyć się że na skutek zanieczyszczeń obecnych w rurach, jak i samym poidle, prędkość przepływu wody daleka będzie od zalecanej. Wówczas zwierzęta będą miały problem z pobraniem potrzebnej ilości wody, co odbije się zarówno na wynikach tuczu jak i rozrodu.