Błędy popełnione w zakresie przygotowania paszy mogą istotnie pogorszyć wyniki tuczu. Nawet przy zachowaniu optymalnej receptury mieszanki, niewłaściwe rozdrobnienie, czy wymieszanie paszy może pogorszyć efektywność żywienia. Co gorsza, nierównomierne rozmieszczenie składników paszy może być niekiedy groźne dla zdrowia świń – przy wadliwym wymieszaniu surowców może się bowiem zdarzyć że w zadanej porcji paszy znajduje się nadmierna ilość surowców wysokobiałkowych, czy premiksu, czego efektem może być biegunka lub zatrucie zbyt wysoką dawką mikroskładników.

Działaniem niezbędnym do uzyskania partii paszy o wyrównanym składzie jest optymalny czas mieszania, który zależy od konstrukcji mieszalnika. Jeżeli czas ten jest zbyt krótki zdarzyć się może że surowce nie zostaną właściwie wymieszane, jeśli zaś przekroczymy zalecany czas mieszania, może to powodować rozwarstwienie cząstek paszy, i również będzie to owocowało zróżnicowanym składem chemicznych poszczególnych partii paszy.

Warto również pamiętać o prawidłowej kolejności dodawania surowców do mieszalnika – jest ona bowiem niezbędna do uzyskania paszy o jednorodnym składzie chemicznym. W pierwszej kolejności do mieszalnika należy dodać połowę śruty zbożowej. Następnym krokiem jest dozowanie dodatków paszowych takich jak premiksy, zakwaszacze, mieszanki mineralno – witaminowe itd. Nie należy ich jednak dodawać bezpośrednio do mieszalnika – takie komponenty stosuje się bowiem w małych dawkach, i należy je uprzednio wymieszać z niewielką ilością śruty zbożowej, czyli przygotować tzw. przedmieszkę. W następnej kolejności do mieszalnika dozujemy surowce wysokobiałkowe (śruty poekstrakcyjne, koncentraty, DDGS itd.).

Jeżeli w recepturze paszy znajdują się oleje, należy je dodać w ostatniej fazie mieszania, tj. na kilka minut przed jego końcem. Niestety często zdarza się, że olej dodany bezpośrednio do mieszalnika nie jest dobrze wymieszany z pozostałymi składnikami i powoduje zbrylanie cząstek paszy. Stosując dodatek tłuszczów, dobrze jest zatem wyposażyć mieszalnik w natłuszczarkę. Ceny profesjonalnych urządzeń zaczynają się od kilku tysięcy złotych.