Jednym z podstawowych parametrów dobrostanu jest obsada zwierząt na jednostce powierzchni. Mówi nam ona o tym, jakiej powierzchni wymagają zwierzęta w poszczególnych grupach wiekowych. Odpowiednia ilość przestrzeni jest zwierzętom niezbędna do wyrażania podstawowych zachowań behawioralnych, a nieprzestrzeganie zalecanej obsady negatywnie odbija się na poziomie komfortu zwierząt i może być źródłem zupełnie niepotrzebnych cierpień.

Przestrzeganie odpowiednich parametrów obsady ma jednak nie tylko wymiar humanitarny ale także gospodarczy. Zbyt duże zagęszczenie może nieść ze sobą negatywne konsekwencje ekonomiczne.

Niezależnie od tego w jakich warunkach zwierzęta są utrzymywane, konkurują pomiędzy sobą o dostęp do paszy i do wody. Jeżeli przestrzegamy zalecanej obsady zwierząt, a także dopasowujemy do nich parametry automatów paszowych, koryt, czy poideł, zwierzęta mogą bez ograniczeń pobierać paszę i wodę. Problem pojawia się wtedy, gdy obsada zwierząt zostaje przekroczona. Zaostrza się wówczas konkurencja o dostęp do wody i pokarmu, a także o przestrzeń życiową.

Dla rolników generuje to duże straty: część zwierząt nie mogąc się dostać do automatów paszowych niedojada, pogarsza się w ten sposób współczynnik konwersji paszy mówiący o efektywności żywienia. Generuje to wyższe koszty tuczu – zwierzęta muszą bowiem pobrać więcej paszy na wytworzenie jednostki masy żywca. Następuje również zróżnicowanie wagowe tuczników.

Ważnym problemem są także przypadki agresji. Pisząc niedawno na temat tego zjawiska, jako jeden z czynników ryzyka wymienialiśmy właśnie przekroczoną obsadę zwierząt. Konkurencja o pokarm i wodę, brak przestrzeni i stały kontakt z innymi osobnikami znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia pogryzień i kanibalizmu. Generuje to dalsze straty związane z zahamowaniem wzrostu, podwyższonymi kosztami opieki weterynaryjnej, oraz zwiększonym odsetkiem upadków w stadzie.

Widać więc, ze zbyt duże zagęszczenie zwierząt może nieść ze sobą wiele negatywnych skutków ekonomicznych. Warto zatem stosować się do zalecanych parametrów obsady zwierząt wynoszą one:

 

- 0,3 m2 dla zwierząt w masie 20 – 30 kg

- 0,4 m2 dla zwierząt w masie 30 – 50 kg

- 0,55 m2 dla zwierząt w masie 50 – 85 kg

- 0,65 m2  dla zwierząt w masie 85 – 110 kg

- 1 m2 dla zwierząt w masie powyżej 110 kg

 

Zgodnie z ustawią i rozporządzeniem unijnym:

1) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.) art. 12 ust. 7

2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJ WSI z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą "SOKOŁÓW" S.A.