Trwają jeszcze zbiory kukurydzy. Panująca przez kilka miesięcy susza sprawiła, że tegoroczne zbiory nie będą z pewnością tak wysokie jak w 2014 roku. Nie zmienia to jednak faktu, że znaczna część wyprodukowanego ziarna przeznaczona zostanie na pasze dla trzody. Jak co roku pojawia się jednak pytanie, jak zakonserwować zebrany plon. Stosowane często suszenie jest zabiegiem dość kosztownym. Cena wysuszenia 1 tony kukurydzy wynosi około 120 – 150 zł, co przy wysokim plonie generuje bardzo duże nakłady pieniędzy na wysuszenie ziarna. Nie dziwi więc fakt, że rolnicy uprawiający kukurydzę z przeznaczeniem na paszę coraz częściej decydują się na zakiszanie gniecionego ziarna w rękawie foliowym.

Wartość pokarmowa tak zakonserwowanego ziarna jest podobna jak ziarna świeżego. Co więcej tak przygotowana pasza ma nad suszoną kukurydzą jedną przewagę – niskie pH i obecność bakterii kwasów mlekowych w naturalny sposób reguluje równowagę mikrobiologiczną przewodu pokarmowego. Przeciwdziała w ten sposób biegunkom u młodych zwierząt i przypadkom MMA u loch. Jednak o wzrastającej popularności zakiszania ziarna kukurydzy decyduje przede wszystkim niska cena: obecnie kompleksowy koszt zakiszenia jednej tony ziarna (paliwo, rękaw, robocizna), wraz z uprzednim gnieceniem waha się w granicach 40 – 50 zł. Koszt ten jest więc 3 – 4 razy niższy niż skorzystanie z usług suszarni.

Kiszone ziarno kukurydzy szczególnie dobrze sprawdza się w systemie płynnego żywienia świń – w tym przypadku dopuszczalne dawki tej paszy są podobne jak ziarna suszonego. Wynoszą odpowiednio 30 proc. dla prosiąt, 50 proc. dla tuczników i loch karmiących, oraz 20 proc. dla macior prośnych.

Pewnego rodzaju problemy pojawiają się w przypadku zastosowania KZK w tradycyjnym żywieniu paszą suchą. Ze względu na wysoką wilgotność, mieszanka z dużym udziałem kiszonego ziarna może powodować zapychanie paszociągów czy zawieszanie się paszy w automatach. Stąd też kiszone ziarno kukurydzy może stanowić nie więcej niż 25 proc. składu mieszanek treściwych, a ze względu na niską trwałość, pasze takie powinny być skarmiane bezpośrednio po przygotowaniu.