W większości regionów kraju zakończyły się siewy kukurydzy. Pomimo katastrofalnej w skutkach suszy jaka nastąpiła w minionym sezonie wegetacyjnym, wielu rolników ponownie zdecydowało się na obsianie swoich pól tą rośliną. Znaczna część zbiorów z krajowych pól przeznaczona zostanie na pasze dla trzody chlewnej. Nie ma w tym nic dziwnego – ziarno kukurydzy to doskonałe źródło energii, świetnie sprawdzające się w żywieniu wszystkich grup produkcyjnych świń. Na tle innych upraw, ważną zaletą kukurydzy jest nieporównywalnie wyższy plon z jednostki powierzchni. Sprawia to, że przy wysokich walorach odżywczych kukurydza mogłaby być jedną z najtańszych pasz. Niestety na cenę surowca wpływa konieczność dosuszania. Kukurydzę zbiera się przy wilgotności która nie pozwala na bezpieczne przechowywania ziarna. Aby bezproblemowo zmagazynować zbiór w silosie czy magazynie konieczne jest dosuszenie ziarna do wilgotności rzędu 14 proc. Takie działanie niesie ze sobą spore koszty. W zależności od zawartości wody w zebranym ziarnie, koszt dosuszenia jednej tony kukurydzy może wynieść nawet 150 zł.

Dla rolników stosujących uprawianą przez siebie kukurydzę w żywieniu trzody chlewnej doskonałym sposobem na redukcję kosztów jest zakiszanie wilgotnego ziarna w rękawie foliowym. Ziarno takie po zakiszeniu zachowuje wszystkie walory odżywcze ziarna suszonego. Co więcej, podczas zakiszania nie występuje zagrożenie związane z przegrzaniem surowca. Przegrzane (przypalone) na skutek niewłaściwych parametrów procesu suszenia ziarno cechuje się gorszą strawnością białka. Dodatkową korzyścią wynikającą z zakiszania ziarna kukurydzy jest działanie probiotyczne takiej paszy: podczas zakiszania rozwijają się niezliczone ilości symbiotycznych drobnoustrojów, które chronią przewód pokarmowy świń przed rozwojem patogenów i poprawiają strawność paszy.

Jednak największą zaletą kiszonego ziarna kukurydzy jest niski koszt konserwacji. Całkowity koszt zakiszenia 1 tony kukurydzy (wraz z uprzednim rozdrobnieniem ziarna) oscyluje w granicach 40 zł. To 3 – 4 razy mniej niż dosuszanie ziarna.

Kiszone ziarno kukurydzy może stanowić do 20 proc. mieszanek treściwych stosowanych w systemach suchego żywienia. Wyższe dawki mogą powodować zawieszanie się paszy w automatach paszowych. Pamiętajmy też, że mieszanka oparta o KZK cechuje się wysoką wilgotnością, przez co musi być skarmiana na bieżąco. W systemach płynnego żywienia bez problemu można natomiast stosować dawki kukurydzy rzędu 50 – 60 proc.