KRIR w piśmie skierowanym do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawia aktualną sytuację producentów trzody chlewnej z Podlasia. W liście czytamy, że - zakłady mięsne jednostronnie wypowiadają umowy kontraktacyjne i programowe z ceną negocjacyjną na dostawy tuczników od producentów trzody chlewnej z terenów objętych ograniczeniami związanymi z afrykańskim pomorem świń.

W pismach kierowanych do podlaskich producentów trzody zakłady przedstawiają, iż Decyzja Wykonawcza KE 2014/178 z 27 marca 2014 uniemożliwia im realizację zawartych umów do czasu zniesienia ograniczeń, czyli przynajmniej do grudnia 2017 r.

Wypowiadanie umów przez zakłady mięsne zmusza rolników do sprzedaży swoich zwierząt pośrednikom po cenach znacznie zaniżonych, które kształtują się na poziomie 3,50-3,90 zł/kg.

KRIR nie ukrywa, że sytuację mogłoby rozwiązać przedłużenie terminu obowiązywania decyzji KE 2014/178 w zakresie rekompensat.

Według rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 324/2014 z dnia 28 marca 2014 r. producenci wieprzowiny z terenów dotkniętych restrykcjami w związku z ASF mogli ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej, w odniesieniu do zwierząt poddanych ubojowi tylko od dnia 26 lutego 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r.

O możliwość przedłużenia rekompensat dla rolników i działaniach podjetych w tej sprawie przez MRiRW, pisaliśmy już wcześniej. Czytaj więcej: Ministerstwo Rolnictwa nie martwi się ASF.