Przeważająca większość chlewni w naszym kraju, to obiekty, w których stosuje się system żywienia paszą suchą. Drobne cząstki paszy, unosząc się w powietrzu, mogą prowadzić do jego znacznego zapylenia. Sytuację pogarsza dodatkowo chów ściołowy, jaki występuje w niektórych obiektach – tu dodatkowo w powietrzu unoszą się cząstki powstałe wskutek pylenia słomy. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że problem zapylenia powietrza w chlewni dotyczy zdecydowanej większości obiektów. Wbrew pozorom sprawa ta nie jest błaha, może bowiem przysporzyć producentom żywca wielu kłopotów.

W pierwszej kolejności wspomnieć należy o tym, jak stałe cząstki obecne w powietrzu wpływają na zdrowie zwierząt. Po przedostaniu się do dróg oddechowych, pyły mogą prowadzić do zaburzeń funkcjonowania tego układu. Nie jest to również obojętne dla pracowników chlewni – prowadzi bowiem do podrażnienia błon śluzowych, a przy długotrwałej ekspozycji może stać się przyczyną pylicy.

Zapylenie to także problemy z utrzymaniem czystości i higieny w chlewni. Może również odbić się na jakości oświetlenia w obiekcie – kurz osadzający się na powierzchni okien, czy lamp pochłania część promieni świetlnym, przez co wydajność oświetlenia budynku spada.

Niestety, poza budynkami bezściołowymi, wyposażonymi w instalacje płynnego żywienia, zapylenie powietrza jest złem koniecznym. Można jednak częściowo zmniejszyć jego intensywność. Dobrym sposobem na to jest natłuszczanie paszy. Stosowane jest ono głównie w celu zwiększenia kaloryczności mieszanki, jednak dodatkową korzyścią jest związanie najdrobniejszych cząstek paszy, co przeciwdziała unoszeniu się kurzu w powietrzu. Mówiąc o rozdrobnieniu paszy pamiętajmy, że również ono wpływa samo w sobie na intensywność zapylenia: im więcej drobnych cząstek, tym więcej ich będzie unosiło się w powietrzu. Aby sprawdzić, czy rozdrobnienie paszy jest właściwe, warto dokonać analizy sitowej: granulacja paszy jest prawidłowa, jeżeli nie więcej niż 40 proc. cząstek przechodzi przez sito o średnicy oczek 1 mm.