UE PiG oczekuje zgłoszeń, które będą dotyczyć jednego z ośmiu wyzwań związanych z Grand Prix, określanych, jako aktualne priorytety przez branżę, w ramach głównych tematów projektu dotyczących zarządzania zdrowiem, jakości mięsa, dobrostanu zwierząt i precyzyjnej produkcji.

Zdobycie jednego z ośmiu tytułów ambasadora w konkursie PiG Grand Prix UE daje producentom szansę na międzynarodowe uznanie ich sukcesu, dzielenie się najlepszymi praktykami z innymi producentami, nawiązanie kontaktu z innymi ambasadorami i być może znalezienie kolejnego świetnego pomysłu i uzyskanie dodatkowej motywacji dla pracowników gospodarstwa.

Celem unijnego PiG jest podniesienie konkurencyjności europejskiego przemysłu produkcji trzody chlewnej poprzez kontakty producentów i dzielenie się sprawdzonymi najlepszymi praktykami i innowacjami. Producenci trzody chlewnej odwiedzają inną farmę lub udają się na wycieczkę studyjną, prawie zawsze uczą się czegoś cennego od innych producentów, a EU PiG zapewnia inny łatwy i praktyczny sposób, aby to zrobić, dzieląc się nową wiedzą w jednym miejscu, w Internecie.

Pełne informacje o ośmiu wyzwaniach na rok 2018 i sposobie uczestnictwa, wraz z informacjami o  ubiegłorocznych ambasadorach dostępne są na stronie https://www.eupig.eu/grand-prix

Udział w Grand Prix 2018 European Pig Innovation Group (UE PiG) można zgłaszać do 28 lutego.