Rozwój rynku biopaliw, jest zjawiskiem korzystnym nie tylko dla rolników zajmujących się produkcją roślinną. W wyniku syntezy biodiesla powstają bowiem znaczne ilości produktów ubocznych, które mogą być wykorzystane w żywieniu zwierząt. Obok dobrze wszystkim znanych suszonych wywarów gorzelnianych i śruty rzepakowej, w wyniku produkcji biopaliw powstają również znaczne ilości gliceryny.  Substancja ta znana jest wszystkim hodowcom bydła, czy można ją jednak zastosować w żywieniu świń?

Gliceryna jest paszą typowo energetyczną. Nie zawiera w swoim składzie białka, włókna, witamin i większości związków mineralnych. Surowiec dostępny w handlu zawiera przeciętnie 86 – 88 proc glicerolu.  W przewodzie pokarmowym świń, związek ten przekształcony zostaje w glukozę, co sprawia, że zawartość energii metabolicznej w tym glicerynie może sięgać nawet 22 MJ. Przeciętnie 9 proc. składu zawierają substancje popielne, wśród których dominuje chlorek potasu i chlorek sodu. Jego zawartość w glicerynie paszowej może przekraczać nawet 7 proc. Tak duża zawartość tych substancji bierze się z ich zastosowania jako katalizatora w procesie estryfikacji kwasów tłuszczowych. Wysoka zawartość tych soli. sprawia, że w mieszankach ograniczyć należy udział innych komponentów bogatych w sód, chlor i potas, np. mączki rybnej. Kontrolować należy również ilość składników dostarczanych wraz z premiksem. Duże zasolenie paszy wzmaga również pragnienie zwierząt, nie zapominajmy więc o zapewnieniu swobodnego dostępu do wody.  Pozostałością po produkcji estrów metylowych, są niewielkie ilości metanolu. Jego obecność jest jednak śladowa i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia zwierząt.

Wysoka koncentracja energii w glicerynie sprawia, że pasza ta teoretycznie może w pewnym stopniu zastąpić tradycyjne komponenty energetyczne takie jak zboża. Dopuszczalny udział tego składnika w paszach dla trzody wynosi 10 proc. Ocenia się, że zastosowanie gliceryny nie pogarsza wyników produkcyjnych trzody. Glicerol można potraktować również jako dodatek smakowy – zwiększa on pobranie paszy przez świnie. Niestety biorąc pod uwagę obecny stosunek cen gliceryny paszowej do cen zbóż, trudno aby pasza ta mogła konkurować z tradycyjnymi źródłami energii. Aktualna cena gliceryny to około 1,7 zł/kg. Mimo wyższej wartości energetycznej, jednostkowy koszt 1 MJ EM jest znacznie wyższy niż ma to miejsce w przypadku zbóż paszowych. Pamiętajmy też, że gliceryna w odróżnieniu od zbóż nie zawiera białka, ani większości substancji mineralnych. Sprawia to, że szersze wykorzystanie gliceryny przy obecnych warunkach cenowych nie jest racjonalne. Dodatek gliceryny można raczej potraktować jako alternatywną dla natłuszczania metodę zwiększenia wartości energetycznej paszy. Ciekawą właściwością gliceryny, jest także zdolność do zatrzymywania wody w organizmie. Jej podanie w dawce 100 g/1 tucznika na kilka godzin przed planowaną odstawą ogranicza ryzyko odwodnienia zwierząt w czasie transportu.