Główny Lekarz Weterynarii potwierdza, że cały czas są prowadzone intensywne kontakty i wymiana informacji z władzami weterynaryjnymi Republiki Litewskiej w celu koordynacji działań mających na celu ograniczenie zagrożenia rozprzestrzenienia się wirusa ASF poza istniejące ogniska choroby w obu krajach.

Na jednej z największych litewskich ferm nastąpił w ubiegłym tygodniu wybuch afrykańskiego pomoru świń. Przed wybuchem choroby, transport tuczników z tego gospodarstwa trafił do Polski.

Główny Inspektorat Weterynarii poinformował, że - tusze zwierząt oraz mięso pochodzące ze zwierząt przywiezionych z gospodarstwa w którym później potwierdzono wybuch choroby objęto urzędowym nadzorem. W dniu 24 lipca br. pobrano 58 próbek płuc, nerek oraz mięsa z kością pochodzących z całej partii produkcyjnej wytworzonej w dniu 23 lipca br. W skład ww. partii wchodziły tusze pochodzące ze zwierząt litewskich. Wyniki badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń są ujemne.