W warunkach trudnej sytuacji ekonomicznej panującej na rynku trzody tym bardziej trzeba liczyć koszty i w pełni wykorzystywać materiały, surowce oraz zwierzęta, które tworzą produkcję w danym gospodarstwie. Dzisiaj nie ma miejsca na niepowodzenia i niepotrzebne straty, jakie niosą ze sobą błędy popełniane w codziennym zarządzaniu chlewnią. W przypadku prowadzenia sekcji rozrodu ważnym elementem jest zadbanie o loszki remontowe, które wchodzą do stada. Ich udział w każdej grupie produkcyjnej powinien wynosić ok. 20 proc., przy założeniu, że maciory są średnio użytkowane przez 7-8 miotów. Procent loch pierwiastek w grupie będzie tym wyższy, im szybciej brakujemy lochy ze stada. Dlatego warto pamiętać, aby w pełni wykorzystywać możliwości produkcyjne loch. Jeżeli będą one w dobrej kondycji masy ciała i zdrowotnej, to możemy liczyć na ich dłuższe i efektywne użytkowanie. Nie jest to bez znaczenia, ponieważ w zależności od cen na rynku świń i wyników produkcyjnych stada koszt zakupu loszki i jej utrzymania może się zwrócić po 3., a czasami dopiero po 5. porodzie. Ceny loszek hodowlanych w zależności od statusu zdrowotnego i wybranej genetyki są zróżnicowane, ale nie niskie.

Cena zakupu loszek od krajowych hodowców zaczyna się od ok. 600 zł i przechodzi do wyższych, nawet do 1 300 zł za loszkę o masie ciała 90-100 kg, przy ofercie zachodnich firm. To znacznie więcej niż wartość tucznika, a mimo to niektórzy producenci świń zakupione loszki nadal traktują jak tuczniki. W dalszym użytkowaniu przekłada się to - nawet mimo najlepszego potencjału genetycznego - na ich przeciętne wyniki użytkowości rozpłodowej.

DBAMY OD SAMEGO POCZĄTKU

Zakup loszek i właściwe wprowadzenie do stada pozornie wydają się bardzo proste, jednak ciągle w części gospodarstw są popełniane pewne błędy, które narażają na ryzyko nie tylko dopiero co zakupione loszki, lecz także całą resztę utrzymywanych w gospodarstwie świń. Dlatego aby zminimalizować ryzyko szerzenia się chorób wśród zwierząt i jednocześnie ponoszenia niepotrzebnych strat, już od samego początku dbajmy o zachowanie żelaznych zasad kwarantanny i aklimatyzacji zwierząt przybyłych do gospodarstwa.

Pierwszy okres zaraz po przyjeździe do gospodarstwa, czyli kwarantanna, powinien trwać 3-4 tygodnie. Jest to czas, kiedy zwierzęta po przyjeździe do gospodarstwa powinny mieć możliwość właściwego odpoczynku po transporcie i zminimalizowania stresu, który wpływa negatywnie na ogólną odporność organizmów. Jednak przede wszystkim głównym celem tego okresu jest wyeliminowanie zawleczenia do stada nowych patogenów oraz sprawdzenie statusu zdrowotnego pod kątem zbadania obecności przeciwciał na dane choroby, co potwierdzi wcześniej przeprowadzone szczepienia, a także będzie odpowiednim czasem do rozwinięcia się ewentualnych czynników chorobotwórczych u przybyłych zwierząt. Z drugiej strony izolacja młodych samic również zabezpiecza je przed szybkim i intensywnym narażeniem na nowe patogeny ze strony stada podstawowego.

DOBRA IZOLACJA

Sporym problemem w dużej części gospodarstw jest wydzielenie dobrze izolowanych pomieszczeń, gdzie będą przebywały loszki w trakcie kwarantanny. Budynek dla loszek z zakupu i pomieszczenia powinny być bezwzględnie wykorzystywane w systemie: całe pomieszczenie pełne - całe pomieszczenie puste, gdzie standardem są: każdorazowe czyszczenie, mycie i dezynfekcja po opuszczeniu budynku zwierząt. Obiekt musi być również zabezpieczony przed gryzoniami, ptakami czy np. kotami. Jakikolwiek sprzęt używany w budynku kwarantanny powinien być przypisany wyłącznie do tego sektora. Jeżeli to możliwe, warto, aby loszkami zajmowała się osoba, która nie będzie pracować w pozostałych działach chlewni, a nawet do nich wchodzić. Gdy jednak brakuje nam rąk do pracy i nie możemy sobie pozwolić na dodatkowego pracownika, najlepszym rozwiązaniem jest obsługiwanie loszek dopiero po wykonaniu wszystkich prac w pozostałych

działach chlewni, aby zminimalizować ryzyko przenoszenia patogenów pomiędzy budynkami. Przed każdym budynkiem chlewni w gospodarstwie, w tym również budynkiem kwarantanny, musi być wyłożona mata ze środkiem dezynfekcyjnym. Będzie ona skuteczna tylko wtedy, gdy jest dobrze nasączona środkiem o właściwym rozcieńczeniu zalecanym przez producenta. Warto zadbać również o zmianę obuwia i w miarę możliwości pozostałej odzieży ochronnej przed wejściem do obiektu kwarantanny.

Na dużych fermach takie budynki są często oddalone o kilka kilometrów od obiektów, gdzie przebiega stała produkcja świń. W mniejszych gospodarstwach nie zawsze istnieje taka możliwość. Niestety, infrastruktura starszych gospodarstw i ich zabudowa nie zawsze na to pozwalają, ale zalecenia weterynaryjne mówią o odległości przynajmniej ok. 100 m pomiędzy budynkiem kwarantanny a chlewnią.

KONTROLUJEMY ZDROWIE LOSZEK

Zawsze przed zakupem warto skonsultować się z naszym lekarzem weterynarii odnośnie wyboru loszek pod względem ich statusu zdrowotnego, tak aby był on jak najbardziej dopasowany do statusu stada przyjmującego. Błędem jest wprowadzanie loszek o wysokim statusie zdrowotnym do stad, gdzie występują lub występowały niektóre choroby, jak np. mykoplazmowe zapalenie płuc, PRRS czy pleuropneumonia, i jest jednocześnie prowadzona profilaktyka szczepień w celu ich eliminacji. Oprócz konsultacji w kwestii dopasowania statusu zdrowotnego powinniśmy zaplanować z lekarzem weterynarii sprawdzenie zdrowia przybyłych zwierząt.

Próby krwi pobrane od świń powinny być wykonane dwukrotnie. Pierwsza, w momencie przyjazdu zwierząt do gospodarstwa, pozwoli sprawdzić status zdrowotny - czy jest on zgodny z ustaleniami przed zakupem. Kolejna jest zazwyczaj przeprowadzana po ok. 3 tygodniach. Sprawdza, czy loszki nie zaraziły się np. w trakcie transportu i nie przyjechały już chore, a choroba zdążyła rozwinąć się już na terenie gospodarstwa. Jeżeli oba wyniki będą ujemne, możemy przejść do planowania właściwego wprowadzania ich do stada i pierwszych kontaktów z pozostałymi zwierzętami z gospodarstwa, czyli aklimatyzacji.

KONTROLOWANA ADAPTACJA LOSZEK

Po okresie kwarantanny przychodzi czas na aklimatyzację zwierząt w otoczeniu stada. Zazwyczaj ten okres trwa od 3 do 6 tygodni. Jednak czas aklimatyzacji jest uzależniony od statusu zdrowotnego stada przyjmującego. Trwa tak długo, aż pożądany poziom odporności przeciwzakaźnej przeciwko sprawdzanym patogenom zostanie uzyskany i będzie to można przede wszystkim sprawdzić. W zależności od patogenów obecnych na terenie gospodarstwa lekarz weterynarii powinien dobrać odpowiednią metodę budującą odporność organizmów loszek na dane choroby.

Możemy to zrobić na różne sposoby, poprzez:

- przeprowadzenie szczepień - tych samych, które są wykonywane w programie szczepień świń utrzymywanych w gospodarstwie. Dotyczy to np. takich chorób, jak: zakażenia parwowirusowe świń (PPV), różyca czy mykoplazmowe zapalenie płuc;

- podawanie kału, czyli tak naprawdę naturalną immunizację - buduje odporność przeciwko szerokiemu spektrum patogenów bytujących wśród zwierząt w gospodarstwie. Możemy rozpocząć podawanie kału pod koniec trwania kwarantanny. Należy 3 razy w tygodniu dostarczać świeży kał, najlepiej od warchlaków, w ilości 2-3 kg na kojec, w którym przebywają loszki, później od starszych loch i tuczników. Czasami rolnicy podają również łożyska od loch;

- kontakt "nos w nos" - najczęściej w drugim tygodniu aklimatyzacji świń dopuszczamy kontakt loszek ze zwierzętami przyjmującymi. Mogą to być starsze lochy lub warchlaki. Zwierzęta powinny mieć możliwość stykania się ze sobą nosami, przez ażurowe ścianki kojców. Lekarze weterynarii zalecają zachowanie proporcji ilościowych, tzn. na jedno zwierzę ze stada powinny przypadać maksymalnie 4 nowo wprowadzane świnie. Jeżeli proporcje byłyby odwrotne i większe, to nowe zwierzęta otrzymałyby zbyt dużą dawkę zakaźną, a uodparnianie organizmu zamieniłoby się w chorobę,

Przy całym procesie przeprowadzania kwarantanny i aklimatyzacji warto pamiętać o tym, aby do uzupełniania stada nie dokonywać zakupu zbyt ciężkich zwierząt. Loszki powinny w momencie zakupu mieć maksymalnie 90-100 kg masy ciała. W przypadku cięższych zwierząt nie zdążymy przeprowadzić właściwej kwarantanny i aklimatyzacji. W niektórych przypadkach zbyt ciężkie loszki wcale nie przechodzą aklimatyzacji, wchodzą w kolejne ruje i są wprowadzane do regularnej sekcji rozrodu.

Decyzja o doborze zwierząt do stada pod względem statusu zdrowotnego, a także ich właściwe wprowadzanie do stada, kontrola zdrowia i budowanie odporności powinny być przeprowadzone również w konsultacji z lekarzem weterynarii. W dużej mierze długość trwania, szczególnie aklimatyzacji, zależy od statusu zdrowotnego danego gospodarstwa.