Warunki, w jakich prowadzona jest produkcja trzody chlewnej w naszym kraju, mocno zmieniły się w ostatnim czasie. Na pierwszy plan wysuwa się postępujący spadek całkowitej liczby gospodarstw utrzymujących świnie, równocześnie nieproporcjonalnie niższe było obniżenie skali produkcji, dzięki czemu zauważalny jest wzrost obsady pojedynczych ferm. 

Zdrowie świń a zespoły chorobowe

W obecnych czasach bardzo duże znaczenie w ochronie zdrowia świń odgrywają tzw. zespoły chorobowe. Są to zaburzenia zdrowotne, których przyczyną nie jest pojedynczy zarazek, a kombinacja różnych bakterii i/lub wirusów, które współdziałając, mogą powodować bardzo poważne konsekwencje dla zdrowia zwierząt. W przypadku trzody chlewnej mówimy o tzw. zespole chorobowym układu oddechowego świń, w skrócie określanym jako PRDC. Jest on wymieniany jako istotna przyczyna obniżenia opłacalności produkcji świń. W przebiegu postaci ostrej z reguły mamy do czynienia ze znaczną liczbą padnięć. W formie przewlekłej padnięcia nie są wysokie, ale konsekwencje ekonomiczne takiego przebiegu PRDC mogą być poważne. 

Szczegóły dotyczące objawów chorobowych ich rozpoznania i leczenia znajdują się w dalszej części artykułu.