Do dziś spotkać można opinie mówiące o negatywnym wpływie wysokich dawek ziarna kukurydzy na jakość półtusz wieprzowych. Szczególnie dotyczy to podawania tej paszy w końcowej fazie tuczu. Teza ta argumentowana jest relatywnie wysoką zawartością tłuszczu, w tym nienasyconych kwasów tłuszczowych w ziarnie kukurydzy. W połączeniu z tendencją świń do otłuszczania się w końcowej fazie tuczu miało to prowadzić do pogorszenia mięsności zwierząt, oraz jakości tkanki tłuszczowej. Oczywiście omówione zjawisko nie jest wyssane z palca - faktycznie obserwowano je w przypadku mniej mięsnych genotypów trzody. Czy problem ten występuje jednak również dziś?

- Moim zdaniem opinie na temat negatywnego wpływu wysokich dawek kukurydzy na jakość półtusz są już mocno nieaktualne. Przeprowadzone przez nas badania wskazywały, że nawet przy 40 proc. udziale ziarna kukurydzy w składzie paszy nie obserwowano pogorszenia się jakości mięsa. Dopiero w przypadku podawania paszy w 60-ciu proc. składającej się z kukurydzy u pojedynczych sztuk obserwowano występowania wady PSE. Rozsądne dawki tego surowca nie wpłyną negatywnie na jakość technologiczną produkowanego przez nas mięsa - mówi dr inż. Tomasz Schwarz z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Z drugiej jednak strony specjalista wskazuje na inne problemy związane z wykorzystaniem wysokich dawek ziarna kukurydzy w żywieniu świń:

- Specyfiką tej paszy jest wysoka tendencja do porażenia przez grzyby pleśniowe i skażenia mikotoksynami. Może to powodować gorsze parametry wzrostu świń i pogorszenie ich świń zdrowotnych. Mikotoksyny mogą jednak odkładać się również w tkankach zwierząt. O ile w mięśniach odkładają się niewielkie ilości tych toksyn, to w wątrobie, która również przeznaczona jest od konsumpcji przez ludzi ich poziom może być wysoki - tłumaczy dr Schwarz.

Jak informuje specjalista, brak jest jeszcze jakichkolwiek badań określających poziom mikotoksyn w ziarnie kukurydzy pochodzącym z tegorocznych zbiorów. Niemniej przebieg wegetacji w ostatnich miesiącach pozwala sądzić, że skażenie ziarna tego rodzaju toksynami będzie niższe niż w latach ubiegłych.