O każdej porze roku warunki pogodowe panujące na zewnątrz obiektu mogą na fermach trzody sprawiać spore kłopoty. Wiosną i jesienią zwierzęta narażone są na dość wysokie wahania temperatur. Lato to okres, w którym poważnym problemem w wielu stadach jest występowanie zgubnego w skutkach stresu cieplnego. W przypadku wielu obiektów to jednak zima jest najtrudniejszym okresem w roku. Dotyczy to szczególnie chlewni wybudowanych kilkadziesiąt lat temu, w których termoizolacja oraz funkcjonowanie systemu wentylacji i ogrzewania pozostawiają wiele do życzenia. Kluczową rolę odgrywa właśnie system wentylacji. Prawidłowo działający powinien gwarantować taką wymianę powietrza, która zapewni usunięcie z atmosfery nadmiaru wilgoci i szkodliwych gazów, nie narażając jednak zwierząt na bezpośredni kontakt z mroźnym powietrzem. W wielu obiektach taka wentylacja nie jest jednak możliwa, producenci stoją zatem przed wyborem pomiędzy wychłodzoną chlewnią lub niekorzystnym składem atmosfery w obiekcie.

Niestety sytuacja taka często odbija się negatywnie na kondycji zdrowotnej zwierząt, generuje przy tym wysokie straty finansowe związane z podwyższonym odsetkiem upadków w stadzie oraz znacznym pogorszeniem wskaźników produkcyjnych.

CHŁÓD GROŹNY NA PORODÓWCE I W ODCHOWALNI

Niskie temperatury najgroźniejsze są naturalnie dla najmłodszych zwierząt. Spośród wszystkich grup produkcyjnych trzody, to właśnie prosięta wykazują bowiem najwyższe wymagania termiczne i są najbardziej wrażliwe na działanie chłodu. Niskie temperatury panujące na porodówce mogą w znaczący sposób wpływać na wzrost śmiertelności osesków. Nowo narodzone prosięta charakteryzują się bowiem bardzo niewielkim zapasem tłuszczu podskórnego i mają jednocześnie niewykształcony mechanizm termoregulacji, co sprawia, że w bardzo szybkim tempie może dochodzić u nich do hipotermii i śmierci. Niskie temperatury na porodówce groźne są jednak nie tylko w pierwszych dniach życia prosiąt. Również u starszych zwierząt wykazują działanie immunosupresyjne, przez co prosięta podatne są na biegunki będące efektem bytowania nadmiernej populacji patogennej mikroflory w przewodzie pokarmowym. To samo tyczy się prosiąt odsadzonych: stres związany ze zmianą otoczenia i obecnością obcych prosiąt, brak matki, zmiana pokarmu - to

czynniki wystarczające, aby u zwierząt mogła wystąpić biegunka. Jeśli dołączymy do tego niekorzystne warunki panujące w odchowalni, możemy być pewni, że odsetek upadków wśród zwierząt znacząco przekroczy dopuszczalny przez nas poziom.

Biegunki to jednak niejedyne problemy zdrowotne, jakie mogą być następstwem niskich temperatur panujących na porodówkach. W wychłodzonych pomieszczeniach bardzo łatwo może dochodzić do zachorowań na schorzenia dróg oddechowych. Jednym z głównych problemów zdrowotnych jest mykoplazmowe zapalenie płuc, do którego dochodzi najczęściej u prosiąt odsadzonych, a jednym z czynników sprzyjających zachorowaniom jest właśnie spadek odporności będący następstwem zbyt niskich temperatur panujących w odchowalni. Pośrednio, wzrost częstotliwości występowania chorób zakaźnych jest także efektem rzadziej oraz słabiej wykonywanych zabiegów mycia i dezynfekcji obiektu - dużo trudniejszych do przeprowadzenia w okresie zimowego chłodu. Przy niskich temperaturach część preparatów odkażających okazuje się nieskuteczna.

JAK ZAPOBIEGAĆ?

Omówione powyżej zagrożenia mogą generować w produkcji prosiąt ogromne straty. Jak zatem zapobiegać ich wystąpieniu? Ideałem jest, oczywiście, modernizacja porodówki i odchowalni, która uwzględni nie tylko ocieplenie pomieszczeń, ale przede wszystkim instalacje wydajnego systemu wentylacyjnego i grzewczego. Inwestycja taka pozwoli utrzymać zadowalające nas temperatury przy jednoczesnym utrzymaniu niezbędnej wymiany powietrza.

Niestety, w tak niepewnych czasach, jak obecne, niełatwo podjąć decyzję o wyłożeniu kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tysięcy złotych, a co gorsza zaciągnięciu kredytu na taką sumę. Warto zastanowić się, w jaki sposób można ograniczyć straty w odchowalni i na porodówce bez uciekania się do kosztownych inwestycji.

W przypadku porodówek kluczowa jest rola człowieka. To, w jaki sposób zajmujemy się prosiętami, zwłaszcza tuż po porodzie, decyduje w dużej mierze o odsetku upadków. Rolą człowieka jest w tym przypadku dokładne osuszenie zwierzęcia i podsadzenie go do wymienia lochy, tak aby mogło swobodnie pobrać siarę.

Niezwykle ważne jest także odpowiednie wyposażenie gniazda dla prosiąt. Dziś normą stały się nie tylko promienniki podczerwieni, lecz także maty grzewcze pozwalające utrzymać temperaturę optymalną dla prosiąt. Wielu producentów decyduje się również wyposażyć kojce porodowe w specjalne "budki", które ograniczają straty ciepła. Ważne jest jednak to, by elementy "budek" można było w łatwy sposób podnieść, tak aby bez przeszkód dało się obserwować zachowanie zwierząt i ewentualne objawy chorobowe.

Ważną rolę pełni również dezynfekcja pomieszczeń. Przy wyborze środków odkażających warto zwrócić uwagę, jaka jest minimalna temperatura ich stosowania. Pamiętajmy jednak, że istotna jest nie tylko temperatura panująca aktualnie w pomieszczeniach, lecz także temperatura wody używanej do przygotowania cieczy roboczej.

Warto wspomnieć również o metodach żywieniowych, dzięki którym możemy ograniczyć ryzyko negatywnego oddziaływania niskich temperatur na prosięta. Szczególną rolę pełnią tu preparaty fitobiotyczne. Zawarte w nich ekstrakty roślinne nie tylko wykazują działanie bakteriobójcze i bakteriostatyczne, lecz także wzmagają apetyt i poprawiają strawność paszy. W preparatach przeciwdziałających chorobom dróg oddechowych najczęściej stosuje się wyciąg z czosnku czy mięty pieprzowej. Zaburzeniom pracy układu trawiennego przeciwdziała natomiast zastosowanie preparatów na bazie oregano. Dodatków fitobiotycznych nie należy jednak traktować jako alternatywy dla antybiotyków. Mogą one wprawdzie ograniczyć ich zużycie, jednak w przypadku wystąpienia objawów choroby najczęściej niezbędna okazuje się konwencjonalna terapia.

Przede wszystkim pamiętajmy, że jeżeli problemy zdrowotne w naszej chlewni pojawiają się cyklicznie w okresach zimowych, warto rozważyć inwestycję w modernizację porodówki czy odchowalni. Decyzja ta nie jest naturalnie prosta, jednak w zimnych, wilgotnych i niedostatecznie wentylowanych pomieszczeniach trudno nam będzie osiągnąć zadowalające wyniki rozrodu i odchowu prosiąt. Jeśli chcemy konkurować na tak trudnym rynku, niezbędne jest stałe doskonalenie produkcji.

Artykuł pochodzi z wydania 11/2016 miesięcznika Farmer