- Knur może produkować  ejakulaty zawierające niedostateczną ilość plemników, lub o ograniczonej zdolności do zapłodnienia, np. na skutek dużego odsetka plemników o nieprawidłowej budowie morfologicznej, albo nawet bez plemników – mówi prof. Damian Knecht z Zakładu Hodowli Trzody Chlewnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

- Zła jakość plemników może być skutkiem zaburzeń w prawidłowym rozwoju jąder lub najądrzy, nieprawidłowości w przebiegu spermatogenezy, przebytych chorób, błędów żywieniowych, niekorzystnych warunków zoohigienicznych w pomieszczeniach,  niewłaściwej  pielęgnacji – tłumaczy profesor.

Przy zakupie knura należy zwrócić uwagę na prawidłowe - proste ustawienie nóg, poruszanie się na twardym podłożu (bez ściółki) oraz czy narządy płciowe są właściwie zbudowane. Niesymetryczne jądra mogą wskazywać na niedorozwój jednego z nich lub też na stan zapalny.