Obecnie w Polsce obowiązują trzy strefy: niebieska, gdzie notowane są przypadki ASF u dzików i ogniska choroby u świń, czerwona z przypadkami ASF u dzików i żółta tzw. obszar buforowy.

Strefa niebieska to najbardziej restrykcyjny obszar pod względem nakazów i zakazów dotyczących chowu i obrotu trzodą chlewną. Producenci świń i lekarze weterynarii wielokrotnie zwracali uwagę, że wymagania dla tej strefy były zbyt restrykcyjne. Dlatego, na forum unijnym starano się przeforsować pomysł całkowitego zniesienia tej strefy lub ewentualnego skrócenia czasu jej obowiązywania.

- W przypadku wytyczania stref w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń, na razie nie udało się wypracować na poziomie unijnych regulacji całkowitego zniesienia tzw. strefy niebieskiej. Jednak udało się złagodzić czas obowiązywania tej strefy. Mianowicie, jeśli w obszarze, gdzie nie było ogniska ASF u świń przez ostatnie 12 miesięcy, w czasie 3 miesięcy od stwierdzenia nowego zachorowania nie pojawia się na tym terenie kolejne ognisko ASF, to zostaje ona zdjęta z danego obszaru. Kolejne kwestie w tym temacie będą prawdopodobnie dyskutowane dopiero po wakacjach – mówi Krzysztof Jażdżewski, Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii.