Największe zmiany w zasięgu stref ASF dotyczą obszaru położonego na styku województw mazowieckiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. Mają one związek z przypadkiem pomoru który kilka tygodni temu wystąpił  powiecie szydłowieckim, w obszarze dotychczas należącym do strefy żółtej.

Niewielkie zmiany zasięgu stref odnotowano też na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

W myśl najnowszej decyzji wykonawczej KE z dnia 2 lutego b.r. w skład obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona) włączono następujące obszary:

Województwo mazowieckie:

Powiat szydłowiecki:

- gmina Chlewiska

- gmina Szydłowiec

Województwo świętokrzyskie:

Powiat konecki:

- gmina Gowarczów

- część gminy Końskie położona na wschód od linii kolejowej nr 25

- część gminy Stąporków położona na północ od linii kolejowej nr 25

Województwo łódzkie:

Powiat opoczyński:

- gmina Białaczów

Województwo zachodniopomorskie:

Powiat myśliborski:

- część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy 

Do strefy żółtej włączono następujące regiony:

Województwo świętokrzyskie:

Powiat konecki:

- gminy Fałków, Ruda Malenicka, Radoszyce i Smyków

Powiat kielecki:

- gminy Mniów i Zagnańsk

Powiat skarżyski:

- gminy Bliżyn, Skarżysko Kamienna i Suchedniów

Województwo łódzkie:

Powiat piotrkowski:

- gmina Aleksandrów