W obręb nowej czerwonej strefy włączono gminy Banie, Trzcińsko-Zdrój, Widuchowa i część gminy Chojna położoną na wschód linii wyznaczonej przez
drogi nr 31 biegnącą od północnej granicy gminy i 124 biegnącą od południowej granicy gminy. 

Rozszerzenie strefy wynika z ogniska ASF potwierdzonego w połowie lipca w gminie Chojna. Było to pierwsze ognisko potwierdzone w województwie zachodniopomorskim, jednak jak się okazało - nie ostatnie. Niedawno informowaliśmy o kolejnym ognisku które wystąpiło niedaleko granic wytyczonej właśnie strefy. Oznacza to, że jej granice w najbliższym czasie ulegną dalszemu rozszerzeniu.