(...) W końcu lipca 2008 r. rolnicy hodowali 15,4 mln świń, czyli o 14,9 proc. mniej niż przed rokiem. Teraz, jak szacuje UPiPPM, świń jest niewiele ponad 14 mln. To najmniej od prawie 20 lat. W1990 r. pogłowie trzody chlewnej liczyło ponad 20 mln sztuk. (...)

(...) Jeszcze pół roku temu kilogram żywca kosztował 3-3,5 zl. Obecnie -ponad 4,5 zł. Cena półtuszy wklasie europejskiej wynosi ok.
6,6 zl za kg. (...)

Spadek liczby świń dokucza przedsiębiorstwom z branży mięsnej. W najgorszej sytuacji są ubojnie. W Polsce jest; ich ponad 1 tys., z czego około 700 może eksportować na rynki Unii. Wielu z nich grożą bankructwa. UPiPPM szacuje, że na ryn-kujest miejsce najwyżej 500 dla ubojni mięsa.
(...) Maciej Duda, prezes PKM Duda, spodziewa się, że w najbliższych miesiącach ceny wieprzowiny w detalu będą rosły o 10-15 proc. -Większego wzrostu się nie spodziewam, bo zostałby przekroczony pewien prógkon-sumencki. Klienci przecież mają do wyboru inne mięsa-mówi.

Źródło: Gazeta Wyborcza