Zgodnie z rozporządzeniem UE powierzchnia na laktującą maciorę wraz z jej miotem powinna wynosić co najmniej 10m2 (z czego minimum 2,5m2 to wybieg).

Ekologiczne prosięta odsadzane muszą być lokowane w ciepłych, izolowanych miejscach z możliwością wybiegu. Świeżo odsadzane prosięta narażone są na stres z powodu separacji od maciory, z czym wiąże się brak matczynego mleka oraz opieki. Cierpią one również z powodu zmiany otoczenia i konieczności socjalizacji z innymi prosiętami.

U odsadzonych prosiąt szczególnie często występują biegunki, wywołując w następstwie problemy zdrowotne. Im więcej miejsca przysługuje odsadzonym prosiętom, tym mniej reakcji agresywnych, stresu, a tym samym zwierzęta są zdrowsze.

Wskazana jest hodowla zwierząt z jednego miotu razem, jednakże w wypadku separacji istotne jest grupowanie ich pod względem wielkości. Mniejsze i słabsze prosięta powinny przebywać oddzielnie, co umożliwi im bezkonkurencyjny dostęp do pokarmu, wody i gniazda. Z tego samego powodu chore jednostki powinny być umiejscawiane w oddzielnych kojcach.

W celu uniknięcia powikłań zdrowotnych u loch określa się najniższą i najwyższą krytyczną temperaturę w chlewni na słomie. Temperatury te to odpowiednio 7 stopni C oraz 26 stopni C dla loch karmiących i 12 stopni C oraz 31 stopni C dla loch luźnych.

Stres cieplny stanowi większy problem dla loch karmiących, ponieważ w związku z produkcją mleka i zwiększonym zapotrzebowaniem na pokarm wykazują także zwiększoną aktywność przemiany materii, podczas gdy lochy po odsadzeniu są raczej podatne na stres związany z chłodem z powodu obniżonego
zapotrzebowania na pokarm.

Zapewnianie zacienienia, miejsc do kąpieli błotnej i systemów ochładzania zwierząt metodą kropelkową pomoże uniknąć stresu cieplnego, natomiast pomieszczenia typu szałas, zadaszone powierzchnie i wystarczająca ilość słomy, jako wyściółka umożliwiają zapobieganie stresowi związanemu z chłodem. By uniknąć zimnego otoczenia w środowisku prosiąt zaleca się uzupełniające ogrzewanie lampami grzewczymi lub ogrzewanie podłogowe. Jeżeli podłoże nie jest izolowane wskazane jest zastosowanie rozległej warstwy suchej słomy, we wszystkich miejscach dostępnych dla zwierząt.