Trzy tygodnie pozostały rolnikom wyspecjalizowanym w produkcji zwierzęcej, na przygotowanie spisu zwierząt utrzymywanych w stadzie. Dotyczy to producentów utrzymujących bydło, owce i kozy, także rolników prowadzących chów trzody chlewnej.

Stosowne formularze znaleźć można na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także w biurach powiatowych agencji. W przypadku bydła, owiec i kóz w dokumentach podać należy łączną ilość utrzymywanych zwierząt i ich numery identyfikacyjne. W przypadku spisu stanu świń, wystarczy podać liczbę utrzymywanych w gospodarstwie zwierząt. Dla każdego gatunku zwierząt wypełnić należy odrębny formularz. Spisu dokonać należy najpóźniej 31 grudnia.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście, lub za pośrednictwem poczty w terminie maksymalnie 7 dni od sporządzenia spisu zwierząt.