Spadek ubojów w sztukach odnotowano we wszystkich państwach członkowskich, za wyjątkiem Grecji (+5,6 proc.), niemniej w tonach spadek dotyczył wszystkich. Już wcześniej notowano głęboki spadek ubojów w Danii, który w okresie pięciu pierwszych miesięcy roku znacząco się pogłębił (-18,3 proc. w ujęciu rocznym, liczone w sztukach). Ponadto produkcja spadła u największych producentów wieprzowiny: w Hiszpanii i w Niemczech, odpowiednio o 9 i 9,5 proc. Głębokie spadki dotyczą też Słowacji (-13,9 proc.), Łotwy (-13,2 proc.) Belgii (-13,1 proc.). Stosunkowo niski spadek produkcji dotyczy Rumunii, Szwecji, Włoch i Węgier (spadki od -1 do -2,6 proc.).

Duże spadki cen tuczników

Po kilku miesiącach podwyżek, w ostatnim czasie spadają niestety ceny tuczników.  W 33. tygodniu 2023 roku średnia cena zakupu świń dla klas S i E na rynku UE wyniosła 239,9 euro/100 kg, to znaczy – 4,4 proc. miesiąc do miesiąca.  Popyt ze strony rzeźni nie jest wygórowany. W związku z tym, że podaż też pozostaje na niskim poziomie analitycy oczekują, że nie będzie katastrofy cenowej i że nie powrócimy szybko do tego niskiego poziomu, który rynek doświadczył 1,5-2 lata temu. Bieżąca cena jest o wiele wyższa niż w zeszłym roku, (aż 16,8 proc), oraz o wiele wyższa względem średniej historycznej. Na podstawie powiadomień cenowych z państw członkowskich ceny są stabilne w przypadku Malty, Finlandii, Irlandii, Bułgarii i Danii. Najgłębsze spadki dotyczyły Chorwacji, Polski, Łotwy i Litwy. W Chorwacji dwa miesiące temu odnotowano pierwszy przypadek ASF, a następnie kolejne, co negatywnie wpłynęło na ceny w tym kraju. Ponadto wysokie spadki cen odnotowały kraje Beneluksu, Dania, Francja, Austria i Słowacja. Żadne z państw członkowskich nie odnotowało zdecydowanego wzrostu.

Wysokie ceny prosiąt

Jak czytamy w komunikacie Związku, po kilku miesiącach stabilizacji cen prosiąt, obecnie notowany jest trend spadkowy. W 33. tygodniu 2023 r. średnia cena prosiąt wyniosła 79,8 euro/szt. )-8,2 proc. miesiąc do miesiąca). Cena prosiąt jest jednak aż o 57,5 proc.wyższa niż w ubiegłym roku. Aktualna cena jest dwukrotnie wyższa od średniej historycznej!  Ceny prosiąt w szczególności obniżyły się w Hiszpanii, w Holandii oraz Belgii. W Danii ceny są stabilne. Spadki dotyczyły Niemiec, Francji, Węgier i Szwecji.

Ile wieprzowiny eksportuje Unia Europejska?

 W okresie pierwszych pięciu miesięcy 2023 roku unijny eksport sektora wieprzowiny w relacji rocznej obniżył się o 16,4 proc. do poziomu 1 849,tys. ton. Wartościowo eksport obniżył się o 1 proc. w ujęciu rocznym. Główne kraje eksportujące to Hiszpania, Dania i Holandia. Udział eksportu Hiszpanii w unijnym eksporcie ogółem stanowi ok30 proc.

Obniżył się unijny eksport wieprzowiny na wszystkie główne kierunki za wyjątkiem Wielkiej Brytanii (+2 proc. r/r). Główny kierunek eksportu unijnej wieprzowiny pod względem ilościowym to Chiny (8,1%), następnie Wielka Brytania, Japonia (-10,9%) oraz Filipiny (-37,5%).

Unijna wieprzowina jest zbyt droga?

Unia Europejska odczuwa wielką lukę cenową w porównaniu z największymi konkurentami na rynku globalnym, głównie z USA i Brazylią. Ceny europejskie są o wiele wyższe niż w wyżej wymienionych krajach, co wpływa na udział UE w głównych rynkach eksportowych, zwłaszcza w Chinach. Wysokie ceny, w połączeniu z malejącą unijną produkcją wieprzowiny, determinują przede wszystkim spadek unijnego eksportu. Ponadto wpływ ma również sytuacja popytowa. W Chinach produkcja się poprawiła, nie ma już takiego zapotrzebowania na import. 

Import wieprzowiny do UE na śladowym poziomie

Unijny import wieprzowiny jest znikomy. W okresie od stycznia do maja bieżącego roku ukształtował się on na poziomie 66,2 tys. ton i był niższy w relacji rocznej o  17,3 proc. Wartość importu wyniosła 160 mln euro, to znaczy o 7,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Główni dostawcy wieprzowiny na rynek unijny: Wielka Brytania to (udział 67,7 proc. rynku) i Szwajcaria. Import z UE obniżył się z uwagi na spadek produkcji w tym kraju. Najwięcej importują: Francja, Niemcy oraz Irlandia. Największy import dotyczył mięsa świeżego.