Informację o publikacji dokumentu zamieścił na swojej stronie internetowej Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej. W dokumencie omówiono najważniejsze zadania myśliwych w związku z występowaniem problemu afrykańskiego pomoru świń w Europie. Jak czytamy, mają oni duży wpływ (zarówno pozytywny, jak i negatywny) na sytuację epizootyczną związaną z występowaniem pomoru.

Myśliwi wspierają walkę z afrykańskim pomorem świń między innymi poprzez realizację planów łowieckich, ograniczanie populacji dzików, monitorowanie stanu zdrowia zwierząt oraz udział w poszukiwaniach padłych zwierząt. Do negatywnych oddziaływań myśliwych na szerzenie się afrykańskiego pomoru świń wymienić należy ryzyko szerzenia się choroby poprzez bezpośredni kontakt z chorymi zwierzętami, lub ich zwłokami, kontakt z przedmiotami skażonymi wirusem, lub poprzez karmienie zwierząt mięsem lub produktami pochodzącymi z zakażonych zwierząt.

Jak informuje Komisja Europejska, dla ograniczenia problemu ASF na terenie UE kluczowa jest lepsza współpraca myśliwych i organizacji łowieckich z rolnikami. Aby skutecznie walczyć z pomorem należy także:

  • współpracować z właściwymi władzami w sytuacji znalezienia padłego dzika;
  • przed opuszczeniem danego obszaru czyścić i dezynfekować posiadany sprzęt, odzież, pojazd i trofea myśliwskie;
  • patroszenia odstrzelonych dzików dokonywać w wyznaczonych miejscach;
  • ograniczać zagęszczenie dzików na obszarach które nie zostały jeszcze dotknięte chorobą;
  • przez cały rok nie karmić dzików.