Jeżeli już zdecydujemy się na wcześniejsze krycie musimy wziąć pod uwagę masę ciała loch. Nie należy wybierać do krycia lub inseminacji samic młodszych niż 7 msc. jeżeli mają masę ciała mniejszą niż 100 kg. Grozi to obniżoną płodnością, mniejszą masą urodzeniową prosiąt, a także urazami kończyn lub miednicy podczas skoku knura na lochę.

Badania przeprowadzone w Polsce na lochach pbz dotyczące różnego wieku pierwszego pokrycia samic wykazały, że samice zapłodnione w wieku 6msc. nie wykazywały się zmniejszoną płodnością w pierwszym i w następnych 6 miotach, w porównaniu do loch, które były kryte od 1 do 3 msc. później.

Przyczyny decydowania się hodowców na wcześniejsze krycie są jednoznaczne. Zakładając skrócenie okresu odchowu loszek np. o 1 msc. można spodziewać się znaczących oszczędności z powodu zmniejszenia ilości zużytej paszy o około 90 kg na jednej loszce (30 dni x ok.3 kg paszy). Przyspieszenie krycia loch nawet o kilka dni może przynieść wymierne korzyści finansowe w rocznym rozliczeniu całego stada.