W mniejszości, są ci którzy cenniki pozostawili na starym poziomie. Najczęściej ceny skupu żywca wieprzowego zaczynają się teraz od 3 zł 65 gr, kończą na 3 zł 90 gr.

Rolnicy nie śpieszą się ze sprzedażą. Licząc na podwyżki. To że tuczników jest mało zgodnie przyznają przetwórcy z całego kraju, ale poziom cen determinuje handel. Teraz wyjątkowo marny. Bo krajową podaż wciąż uzupełnia import.

Tuczniki wg wbc zł/kg

ceny skupu netto

S 5,20 – 5,58
E 5,10 – 5,44
U 4,90 – 5,21
R 4,70 – 4,94
O 4,15 – 4,56
P 3,51 – 4,36


Podstawowa klasa „R” nadal wyceniana jest poniżej 5 zł za kg. Za najniższą klasę „P” zakłady płacą minimalnie 3 i pół zł.

Prosięta zł/parę

targowiska

woj. lubelskie 80 – 220
woj. mazowieckie 100 – 210
woj. podlaskie 110 – 250
woj. świętokrzyskie 130 – 230
woj. pomorskie 140 – 170
woj. małopolskie 200 – 290

źródło: ODR-y

I znów najtańsze prosięta na Lubelszczyźnie, tylko tam parę najmniejszych zwierząt można kupić poniżej 100 zł za parę. W Małopolsce ceny dochodzą do 290 zł.

Źródło: Agrobiznes