Kiepskie wyniki loszek remontowych mogą wynikać z ich wcześniejszego nieprawidłowego przegotowania żywieniowego. Przy żywieniu do woli zwierzęta wprawdzie uzyskują bardzo wysokie tempo wzrostu, lecz później sprawiają szereg problemów w użytkowaniu rozpłodowym. Żywienie do woli w okresie odchowu loszek powoduje, że dzienne pobranie paszy znacznie przekracza zapotrzebowanie określone w normach żywienia.

W wyniku prowadzonej od lat selekcji w kierunku wysokiego tempa wzrostu i odkładania dużej ilości mięsa w tuszy, współczesne zwierzęta uzyskują masę ciała 110-120 kg już w wieku 150-160 dni. Intensywny wzrost uzyskany jest dzięki stosowaniu w żywieniu mieszanek o wysokiej koncentracji energii, białka i lizyny.

Zbyt intensywny wzrost loszek w okresie odchowu nie jest jednak pożądany. Powoduje duże problemy w późniejszym ich użytkowaniu rozpłodowym. U loch, które w okresie odchowu posiadały zbyt wysokie tempo wzrostu znacznie częściej występują problemy z kończynami. Kolejnym argumentem przemawiającym za umiarkowanym tempem wzrostu loszek są wyniki badań, w których wykazano, że zwierzęta posiadające wysokie przyrosty w okresie odchowu odznaczają się istotnie mniejszym pobraniem paszy w okresie laktacji. Stwierdzono także, że niskie otłuszczenie loszek stwarza większe prawdopodobieństwo przedwczesnego brakowania loch ze stada.

Wzrost loszek powinien być kontrolowany tak aby w przedziale masy ciała 30-60 kg dzienne przyrosty wynosiły około 650 g, natomiast od 60 kg aż do pokrycia wielkość dziennych przyrostów powinna wynosić około 700 g.

Harmonijny rozwój kośćca, mięśni oraz organów wewnętrznych zwiększa szanse na uzyskanie dobrej produkcyjności samic oraz odpowiednio długiego okresu ich użytkowania.

Według zaleceń Poradnika Nowoczesnego Żywienia Świń Instytutu Żywienia Zwierząt, UP w Lublinie pasze dla loszek hodowlanych powinny zawierać ok. 20 proc. więcej makroelementów i niektórych witamin od stosowanych dla optymalnego wzrostu tuczników. Szczególnie korzystnie wpływa podwyższony poziom wapnia, fosforu i witaminy D3 na rozwój układu kostnego i przygotowuje go do obciążeń związanych z późniejszą intensywną produkcją.