Loszki remontowe powinny cechować się wolniejszym tempem wzrostu niż tuczniki. W przeciwnym razie, przy masie przekraczającej 100 kg może dochodzić do otłuszczenia ciała zwierząt, co ma negatywne konsekwencje dla wydajności laktacji. Dlatego też, odrębne żywienie loszek remontowych powinno wprowadzić się gdy samice osiągną masę 30kg. W żadnym razie samic rozpłodowych nie powinno wybierać się spośród tuczników. Niestety, wciąż często popełnianym błędem jest stosowanie tej samej mieszanki w żywieniu zarówno tuczników jak i loszek remontowych.

Najnowsze zalecenia żywieniowe wskazują, że najlepszym rozwiązaniem jest podzielenie żywienia loszek remontowych na 3 okresy. Umożliwia to zastosowanie pasz o koncentracji składników dopasowanej do bieżących potrzeb fizjologicznych organizmu.

Pierwszy faza żywienia loszek remontowych (30-60 kg), to okres względnie intensywnego żywienia. Dzienne zapotrzebowanie loszek na energię, wynosi w tym czasie 22 – 24 MJ, a na białko 280 – 310 g. Biorąc pod uwagę przeciętne spożycie paszy, koncentracja energii w mieszance wynosić powinna 13,2 MJ/kg, a białka 170 g/kg. Na tym etapie, wysokie jest również zapotrzebowanie w wapń i fosfor, które wynosi odpowiednio 12,6 i 11,6 g. Koncentracja tych składników w paszy powinna wynosić 6,9 i 6,4 g/kg.

Późniejsze fazy żywienia, wymagają mniej obfitego żywienia, tak by nie dopuścić do otłuszczenia loszek. W okresie, gdy masa loszek zawiera się w przedziale 60 – 90 kg, ich zapotrzebowanie energetyczne zaspokaja paszy o koncentracji energii 12,8 MJ/kg, i zawartości białka na poziomie 150 g/kg. W ostatniej fazie żywienia (90 – 130 kg), potrzeby pokarmowe loszek są jeszcze mniejsze. Samice o tej masie powinny być żywione paszą o koncentracji energii 12,5 MJ/kg i zawartości białka na poziomie 140 g/ kg. Ważna jest koncentracja wapnia i fosforu w paszy – mieszanki powinny zawierać odpowiednio 6,6 i 6,5 g wapnia, oraz 6,1 i 5,9 g fosforu ogólnego. Do uzyskania masy 90 kg, loszki żywić można ad libitum. W ostatniej fazie, dawkę pokarmową należy racjonować. Samice powinny w tym okresie pobierać 2,5 – 2,8 kg mieszanki na dobę. W tym okresie możliwe jest także podawanie zwierzętom pasz objętościowych, takich jak parowanie ziemniaki, czy zielonki, jednak utrudnia to właściwe zbilansowanie dawki pokarmowej.

Na około 10 – 14 dni przed planowanym kryciem przeprowadzamy flushing (podkarmianie), czyli zwiększenie ilości energii dostarczanej loszkom. Dokonuje się tego przez wzbogacenie paszy specjalnym dodatkiem przygotowanym z mieszaniny glukozy i mączki rybnej. Flushing ma na celu zwiększenie ilości komórek jajowych gotowych do zapłodnienia.

Po pokryciu stosujemy ograniczone żywienie. Podawanie samicom paszy o wysokiej wartości odżywczej może bowiem sprzyjać zamieraniu zarodków.

Tak prowadzone żywienie korzystnie wpływa na rozwój narządów płciowych, prawidłową gospodarkę hormonalną. Pamiętajmy jednak że loszek nie należy kryć gdy ich masa jest mniejsza niż 130 kg, lub są młodsze niż 240 dni.