Średnio za kilogram bydła rzeźnego zakłady płaciły 4,92 zł. Rok temu cena skupu była niższa o 42 grosze. Ceny bydła rzeźnego na targowiskach wynosiły 4,74 zł/kg i były wyższe o 4,2 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 3,3 proc. w odniesieniu do takiego samego okresu 2009 r.

Ceny żywca wieprzowego w skupie wynosiły średnio 3,81 zł/kg i były niższe o 1,5 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 8,3 proc. niższe w stosunku do cen odnotowanych w takim samym okresie 2009 r.

Za prosię na chów w obrocie targowiskowym płacono 101,70 zł/szt., tj. o 5,4 proc. mniej niż przed miesiącem i o 36,5 proc. mniej niż przed rokiem.
W porównaniu do października, w listopadzie br. nieco pogorszyły się relacje: cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (z 6,3 do 6,2) oraz cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia (z 5,6 do 5,3).

Ceny skupu drobiu rzeźnego zmalały do poziomu 3,37 zł/kg, tj. o 4,4 proc. w porównaniu do października br., ale w skali roku wzrosły o 3,5 proc.