Na przykład w przyszłości duże zwierzęta hodowlane, które są trudne w uboju (maksymalnie sześć świń i trzy sztuki bydła na jeden ubój) mogą być poddane ubojowi bezpośrednio w gospodarstwie, pod warunkiem obecności lekarza weterynarii.

Wykrwawianie tusz zwierzęcych może odbywać się na fermie, ale zgodnie z przepisami KE mięso musi zostać przetworzone w ciągu dwóch godzin w specjalnie zaprojektowanym i odpowiednio wyposażonym pomieszczeniu,. Finalna wersja przepisów specjalnych zostanie przedłożone PE do oceny w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Nie niektórzy politycy unijni nie są jednak przekonani o praktyczności i konkurencyjności takiego uboju. Ich zdaniem, regionalne cykle, małe struktury, wiedza techniczna i umiejętności: są konieczne do wzmocnienia, jeśli poważnie ma być potraktowana wizja strategii „Od pola do stołu. Ogłoszona propozycja promowania lokalnych i alternatywnych metod uboju wymaga poprawy pod względem konkurencyjności przedsiębiorstw, które chcą stosować ubój mobilny, ale jest to pierwszy krok we właściwym kierunku.