Według minister, należy również wziąć pod uwagę odnoszące sukcesy marki własne, takie jak niderlandzki znak „Beter Leven”. W tym celu należałoby stworzyć odpowiednie kryteria i klasyfikacje na szczeblu UE.

Na przykład, należy przestrzegać warunków produkcji i poziomu dobrostanu zwierząt w całym łańcuchu handlowym, w tym w transporcie i uboju - napisała minister. Wymagania muszą być na tyle surowe, aby można było mówić o poprawie dobrostanu zwierząt. Dodatkowo należy zapewnić, aby producenci osiągali odpowiednie przychody za produkty spełniające wysokie wymagania.

Mając na uwadze przepisy dotyczące transportu żywego inwentarza z państw członkowskich UE do krajów trzecich, niderlandzka minister uważa, że konieczne jest ustanowienie centralnego i wiarygodnego organu do oceny odpowiednich miejsc odpoczynku transportowanych zwierząt. Jak dotąd kraje UE przyjęły bardzo różne podejścia, które zaowocowały intensywnymi dyskusjami ekspertów z Niemiec, Francji, Irlandii, Austrii i Danii.

Ponadto, jak mówi minister w przyszłości należy dążyć do dalszej poprawy warunków transportu i stosowania istniejących przepisów dotyczących wewnątrzwspólnotowego transportu zwierząt. Przewozy żywych zwierząt należy w miarę możliwości zastępować przewozami mięsa. Ponadto minister opowiada się za ograniczeniem maksymalnego czasu trwania transportu zwierząt i cieląt do ośmiu godzin. Ponadto uważa, że zwierzęta nie powinny być transportowane dłużej niż przez osiem godzin w pojazdach bez układu chłodzenia przy temperaturach zewnętrznych powyżej 30 ° C