Liczba krów spadła o 6,1 proc. do prawie 1,76 mln sztuk. Ponadto statystycy  stwierdzili spadek pogłowia trzody chlewnej o 1,1 proc. do prawie 6,18 mln zwierząt oraz drobnego inwentarza żywego i drobiu o 6,5 proc. do łącznie prawie 1,37 mln lub 4,5 proc. do ponad 238,4 miliona sztuk.

Jak poinformowano, w tym samym czasie, sprzedaż zwierząt rzeźnych w kraju, od stycznia do września w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego spadła o 0,3 proc do ok. 2,42 mln ton żywej wagi, a produkcja mleka o 4 proc. do ok. 7,27. mln ton. Również w przypadku jaj odnotowano 1,3 proc. spadek produkcji do około 12,84 mld sztuk.