Podczas forum omawiano problemy, które powstają w związku z eksportem trzody chlewnej i bydła do Ukrainy. Uzgadniano wzory międzynarodowych weterynaryjnych certyfikatów dotyczących zdrowia zwierząt, bezpieczeństwa produktów żywności przeznaczonych do konsumpcji, w tym również jaj, które eksportuje się do Ukrainy.

Udział w tej dyskusji wzięli kierownicy służb weterynaryjnych Polski i Ukrainy: dr Ewa Lech - Główny Lekarz Weterynaryjny Polski i pan G.B. Iwanow - Przewodniczący Ukrainskiego Państwowego Komitetu Medycyny Weterynaryjnej.

Pan Iwanow oświadczył, że Ukraiński Państwowy Komitet Medycyny Weterynaryjnej, proponuje przeprowadzenie kontroli polskiej służby weterynaryjnej w celu zbadania jej „systemu kontroli zwierząt”.

Na dzień dzisiejszy pozwolenie na dostawy do Ukrainy mięsa i produktów mięsnych ma 75 polskich przedsiębiorstw.

Źródło: http://vet.gov.ua/