W celu ograniczenia emisji szkodliwego dla klimatu metanu USA i UE apelują do państw na całym świecie. Odpowiednia inicjatywa ma zostać podjęta na Światowej Konferencji Klimatycznej w Glasgow w Szkocji, ogłosiły: Biały Dom i Komisja Europejska. Kraje, które dołączają do inicjatywy, zobowiązują się m.in. do wspólnego celu, jakim jest zmniejszenie globalnej emisji metanu, o co najmniej 30 procent do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 2020 r.

Prezydent USA Joe Biden przeprowadził spotkanie wideo w ramach przygotowań do konferencji w Glasgow. W spotkaniu wzięła również udział przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Biden i von der Leyen promowali inicjatywę ograniczenia emisji metanu podczas. Oprócz USA i UE swoje poparcie wyraziły już Wielka Brytania, Meksyk, Włochy, Ghana, Indonezja, Irak i Argentyna.

Metan, będący gazem cieplarnianym. jest produkowany na przykład w rolnictwie, na składowiskach odpadów lub w przemyśle naftowym i gazowym. Według amerykańskiej federalnej agencji środowiska metan jako gaz cieplarniany jest około 25 razy bardziej szkodliwy dla klimatu, niż CO2.