Prowadzone wcześniej przez GUS badania pogłowia zwierząt wśród rolników wskazują, że w czerwcu 2017 roku, w porównaniu do czerwca 2016 roku, w Polsce wzrosło pogłowie bydła o 3,4 proc., a świń o 4,5 proc. Najbliższa tura badań zweryfikuje, czy tendencja ta nadal się utrzymuje.

Od 1 do 21 grudnia bieżącego roku GUS będzie przeprowadzał badania w losowo wybranych gospodarstwach rolnych. Zostaną przeprowadzone dwa badania. Pierwsze będzie dotyczyć pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej, a drugie obejmie pogłowie świń oraz produkcję żywca wieprzowego.

W terminie od 1 do 5 grudnia br. będzie możliwość samodzielnego wypełnienia ankiet na stronie internetowej GUS-u. Pomocna ma być w tym aplikacja przygotowana przez urząd, która umożliwi wypełnienie formularza.

Uzyskane wyniki posłużą do analizy zmian zachodzących w produkcji zwierzęcej w kraju oraz ogólnej sytuacji w rolnictwie. Zgromadzone dane mogą być również przydatne dla samych rolników, np. w podejmowaniu decyzji o kierunkach rozwoju własnych gospodarstw.