Przypadek wykryty w stadzie 55 krów mamek,  potwierdzono w referencyjnym laboratorium Friedrich-Loeffler-Institute (FLI) w Jenie.

Przetrwalniki laseczki wąglika (Bacillus anthracis) mogą przetrwać w glebie przez całe dekady. W miejscu, gdzie wypasane były krowy, najprawdopodobniej pochowano w przeszłości martwe zwierzęta.

Wąglik występuje najczęściej u bydła, koni, owiec i kóz. Zwalczany jest z urzędu i podlega obowiązkowi zgłaszania.