Hodowcy bydła mogą przesyłać organizacji próbki włosia czy krwi buhajka, które analizowane będą pod kątem sześciu najczęściej występujących defektów genetycznych. Koszt wykonania takiego testu to 84 euro.

W przypadku bydła HF najczęściej występujące i najbardziej rozpowszechnione na świecie są defekty: BLAD- wrodzony niedobór leukocytarnych cząstek adhezyjnych, DUMPS- wrodzony deficyt syntazy monofosforanu urydyny oraz CVM- zespół zniekształceń kręgosłupa. Wszystkie uwarunkowane są genem recesywnym i ujawniają się u homozygoty recesywnej (u osobnika, który posiada dwa geny recesywne).