Pierwszego dnia targów (29 listopada) odbędzie się cykl wykładów poświęconych bezpieczeństwu i higienie żywności, skierowanych zarówno do przedstawicieli sektora weterynaryjnego, jak i sektora przemysłowego, związanego z produkcją żywności.
Poruszona zostanie tematyka zwalczania szkodników jako elementu zapewnienia bezpieczeństwa żywności czy eksportu mięsa wieprzowego z punktu widzenia Inspekcji Weterynaryjnej.
Problemy wytwarzania żywności w systemach religijnych, nowych odbiorców, nowych możliwości dla branży, a także kwestię negocjacji handlowych z przedstawicielami rynków arabskich przedstawi lek. wet. Anna Abraham.

Tematyka drugiego dnia imprezy (30 listopada) dotyczyć będzie zwierząt gospodarskich. Część poświęcona trzodzie chlewnej - objęta patronatem prof. dr hab. Zygmunta Pejsaka, Przewodniczącego Sekcji Hyopatologicznej Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Krajowego Kierownika Specjalizacji Chorób Trzody Chlewnej - dotyczyć będzie m.in. szans realizacji programu zwalczania choroby Aujeszkyego w Polsce, zespołu wyniszczenia poodsadzeniowego u świń, sposobów skutecznej aklimatyzacji materiału genetycznego wprowadzanego do stad, zasad stosowania leków w wodzie i w paszy. W części dotyczącej bydła poruszone z kolei zostaną takie tematy jak: leczenie i profilaktyka chorób racic u krów, wpływ wybranych leków na skuteczność antybiotykoterapii mastitis i wskaźniki płodności leczonych krów, aktualne poglądy na stosowanie hormonów w terapii i profilaktyce zaburzeń płodności u bydła czy rozpoznawanie i leczenie chorób metabolicznych u krów.

Trzeci dzień targów (1 grudnia) zostanie natomiast poświęcony tematyce małych zwierząt (aktualne problemy anestezjologii psów i kotów). Patronat nad tą częścią wykładów objął prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk, Wiceprezes Krajowej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej.

Nowością tegorocznej edycji Targów WETERYNARIA będzie Salon Bezpieczeństwa i Higieny Żywności. Znajdą się w nim między innymi propozycje środków do dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, aparatury kontrolno-pomiarowej dla żywności pochodzenia zwierzęcego, doradztwa, projektowania i wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (HACCP, GMP, GHP).


Targi WETERYNARIA to nie tylko bogata oferta wystawców, ale i liczne spotkania branżowe na wysokim poziomie merytorycznym.


Źródło: Międzynarodowe Targi Polska Sp. z o.o.