Pogłowie zajęcy w Niemczech się odradzało w minionym roku. Wiosną 2021 r. na łąkach i polach przypadało średnio 16 zwierząt na kilometr kwadratowy; to o dwa zające więcej niż w poprzednim roku i jedna z najlepszych wartości odkąd badanie rozpoczęło się dwie dekady temu.

Dane pochodzą z oceny systemu informacji o dzikich zwierzętach w krajach związkowych Niemiec (WILD), w ramach którego myśliwi liczą i zgłaszają zwierzęta w 460 obszarach referencyjnych w całym kraju.

Zgodnie z wynikami, gęstość obsady była najwyższa na nizinach północno-zachodnich Niemiec, gdzie wynosiła 25 zajęcy/km2.

Najniższą liczbę odnotowano na nizinach wschodnioniemieckich przy 6 zwierzętach/km2. Ponadto w południowo-zachodnich Niemczech w niskich pasmach górskich doliczono się średnio 18 zwierząt/km2. Mniej zajęcy, bo 13/km2 jest w zachodnioniemieckich niskich pasmach górskich, na przedgórzu Alp 8 i wschodnioniemieckich niskich pasmach górskie z 7 sztuk na kilometr kwadratowy.

Pogoda wpływa na populację zajęcy

Według DJV pogoda w Niemczech sprzyjała zającowi w 2020 roku, a odpowiednia liczba zwierząt dotrwałaby do wiosny 2021 roku. Jednak w zeszłym roku nieprzewidywalna pogoda dotknęła zające.

Kwiecień był najzimniejszy od 40 lat. W lipcu i sierpniu nastąpiły ekstremalne, ciągłe i ulewne deszcze. Według stowarzyszenia łowieckiego zimna, deszczowa pogoda jest zła dla młodych zajęcy.

Wskaźnik sprawności populacji

Jesienią 2021 r. myśliwi naliczyli średnio w Niemczech o 10 proc. więcej zajęcy z powierzchni niż wiosną tego samego roku, ale w 2020 r. wzrost w tym okresie wyniósł 25% proc. Ta tak zwana stopa wzrostu netto od wiosny do jesieni jest wykorzystywana, jako wskaźnik sprawności populacji.

Według DJV w 2021 r. najwyższa regionalna stopa wzrostu netto na nizinach północno-zachodnich Niemiec wynosiła 20 proc. Było to jednak o siedem punktów procentowych mniej niż przed rokiem. Na nizinach północno-wschodnich Niemiec populacja zająca brunatnego zmniejszyła się nawet o 5 proc. od wiosny do jesieni 2021 roku.

Zające w Polsce

W Polsce w latach 80 i 90.tych nastąpił silny regres populacji zająca szacowanej w latach 70.tych na 3 mln zwierząt. Jednak według PZJ, w ostatnich latach liczba zajęcy ponownie rośnie. Wiosną 2020 r. liczebność tego gatunku wynosiła 814,5 tys., Dla porównania w 2010 r.  wynosiła  558,7 tys. Najwyższa liczebność zajęcy występuje w województwie mazowieckim, łódzkim i lubelskim.

Mimo to czas, gdy wiszący za oknem zając był powszechnym widokiem przed świętami, raczej nie wróci. I nie jest to efekt posiadania większych lodówek. Podobnie historią już jest masowy eksport żywych polskich zajęcy do krajów Europy Zachodniej.