Niemiecki parlament zapowiedział rewizję przepisów dotyczących stosowania leków i związanych z tym kontroli w produkcji zwierzęcej. Celem jest uzyskanie większej przejrzystości w przypadku konieczności zastosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej.

Ministerstwo Ochrony Żywności, Rolnictwa i Konsumentów poinformowało, że stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej powinno być znacznie ograniczone w produkcji zwierzęcej.

Parlament zgodził się przedstawić poprawkę do przepisów o stosowaniu leków.  Zmiany wprowadzone przez Ministra Spraw Konsumentów Ilse Aigner, dają większe szanse władzom regionalnym na wymianę informacji na temat stosowania antybiotyków w kraju.

Wszystko za sprawą utworzenia nowej krajowej bazy danych. To narzędzie zwiększy przejrzystość w stosowaniu antybiotyków na poszczególnych fermach.
U podstaw nowelizacji leży jeszcze większa minimalizacja stosowania antybiotyków w przyszłości w niemieckich gospodarstwach.

Teraz zarówno władze jak i sami rolnicy będą mieli szanse porównać częstotliwość terapii antybiotykowej w danym gospodarstwie z częstotliwością prowadzenia takich terapii w innych gospodarstwach, na terenie całego kraju.

Instytucje odpowiedzialne za kontrole będą w stanie podjąć działania w gospodarstwie, w którym stosowanie antybiotyków będzie przekraczało średnią częstotliwość stosowania takich terapii na terenie całego kraju. Ewentualnie, gdy w gospodarstwach po licznych terapiach antybiotykowych nie zostały podjęte żadne działania, aby zmniejszyć zużycie leków, czyli zastosowanie lepszej higieny w produkcji zwierzęcej, poprawę warunków bytowych i profilaktyki zwierząt.

Zarówno producenci zwierząt jak i weterynarze będą musieli przekazywać teraz regularnie wszystkie dane do utworzonej bazy danych.