Z nielicznymi zastrzeżeniami i wyjątkami dyrektywa wprowadza zakaz wykorzystywania zwierząt z rzędu naczelnych w procedurach badawczych. Do wyjątków należeć będą sytuacje, kiedy procedura badawcza jest przeprowadzana w celu unikania, zapobiegania, diagnozowania lub leczenia u ludzi stanu klinicznego powodującego przewlekłą niepełnosprawność lub potencjalnie zagrażającego życiu, albo gdy istnieje uzasadnienie naukowe potwierdzające, że celu procedury nie można osiągnąć przez wykorzystanie gatunku nienależącego do zwierząt z rzędu naczelnych.

Według nowym przepisów co roku u przynajmniej jednej trzeciej wszystkich hodowców, dostawców i użytkowników, w tym ich ośrodków, organy krajowe przeprowadzać będą inspekcje, aby skontrolować zgodność z wymogami dyrektywy. Hodowcy, dostawcy i użytkownicy zwierząt z rzędu naczelnych poddawani będą inspekcji przynajmniej raz do roku. Odpowiednia część inspekcji powinna być niezapowiedziana.

Źródło: farmer.pl