"The Mirror" informuje, że przedmiotowa ustawa nosi tytuł Animal Welfare Act z 2006 r. i w sekcji IX wymienia obowiązek osoby odpowiedzialnej za zwierzę dbanie o zapewnienie mu odpowiedniej diety.

Zrównoważona dieta musi zawierać mięso. Veterinary Practice News wyjaśnia, że ​​chociaż przeprowadzono badania na temat wpływu długotrwałej diety wegetariańskiej na zwierzęta domowe, to przeprowadzono ich zdecydowanie zbyt mało, a wnioski z nich były nie dość jasne, by mogły przyczynić się do zmian w prawodawstwie brytyjskim. Dotychczasowy stan wiedzy pokazuje, że stosowanie diety wegetariańskiej u zwierząt domowych może prowadzić do potencjalnego wyrządzenia krzywdy zwierzęciu.

Ponadto, jak wskazuje ten sam artykuł w Veterinary Practice News, niektórzy ludzie zapominają, że mają inny zestaw biologicznych potrzeb niż zwierzęta domowe. Psy, które nie otrzymują wystarczającej ilości białka, mogą mieć poważne problemy zdrowotne i niedobory.

Brytyjska ustawa o dobrostanie zwierząt stwierdza, że ludzie, którzy przestawią swoje psy na dietę wegetariańską, mogą zostać ukarani grzywną w wysokości do 20 000 funtów lub otrzymać wyrok 51 tygodni pozbawienia wolności.