Brytyjskie Stowarzyszenie Przetwórców Mięsa (BMPA), ostrzega przed trwałym załamaniem się eksportu do Unii Europejskiej. Może on spaść od 20 do 50 procent poniżej poprzedniego poziomu.

Dodatkowe kontrole i więcej formalności związanych z eksportem z Wielkiej Brytanii, odkąd kraj ten opuścił rynek wewnętrzny UE i unię celną już spowodowały opóźnienia i wyższe koszty dla wielu firm.

W pierwszych sześciu tygodniach roku brytyjski eksport mięsa  i wyrobów mięsnych stanowił zaledwie 50 procent średniego poziomu z poprzedniego roku. Według BMPA postrzeganie zakłóceń w handlu zagranicznym, jako krótkoterminowe nie jest już uzasadnione. Przemysł mięsny, aby móc kontynuować handel z UE poniesie dodatkowe koszty w wysokości do 120 mln funtów rocznie (1 funt = 5,3684, NBP 24-03-2021).

Wysyłka towaru na kontynent zajmuje do trzech dni. To powoduje, że wielu klientów w UE anuluje zamówienia. Straty te nie mogą zostać zrekompensowane eksportem drogą morską do bardziej odległych krajów.