Instytucje te zadeklarowały ścisłą współpracę w zakresie  działań podejmowanych w związku z zagrożeniem, jakie stanowią choroby odzwierzęce
w Polsce oraz wsparcie działań mających na celu określenie standardów  postępowania diagnostycznego, leczniczego i rehabilitacyjnego
w odniesieniu do zoonoz w Polsce. Zobowiązały się także do wspierania badań naukowych w zakresie poznania przyczyn zmian w strukturze zachorowań na zoonozy w Polsce, czy też z zakresu epidemiologii zoonoz i rozprzestrzeniania się tych chorób na terytorium kraju.

- Dziś choroby odzwierzęce, inaczej zoonozy, dzięki prewencji nie stanowią bardzo dużego problemu w Polsce. Jednak ze względu na bezpieczeństwo zdrowia ludzi i zwierząt bardzo ważna jest współpraca wszystkich instytucji, które są za nie odpowiedzialne - powiedział lek.wet. Jarosław Naze, Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii.

W deklaracji podkreślono również, że wiodącymi placówkami naukowymi i leczniczymi w zakresie chorób odzwierzęcych powinny być: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie i Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, które posiadają w tej dziedzinie niezbędny potencjał naukowy, badawczy, diagnostyczny i leczniczy.