Preparaty dezynfekcyjne zalicza się do produktów biobójczych i jako takie muszą uzyskać zgodę ministra zdrowia do wprowadzenia do obrotu. Wykaz wszystkich dopuszczonych do obrotu preparatów stosowanych w higienie weterynaryjnej można znaleźć w rejestrze prowadzonym w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie.

Najczęściej stosowanymi środkami odkażającymi są aldehydy (między innymi formalina), mają bowiem bardzo szeroki zasięg działania, niszczą wirusy, bakterie, grzyby i zarodniki. powszechnie stosowany jest także chlor, który działa skutecznie przeciw wirusom, bakteriom i grzybom, natomiast mniej skutecznie przeciw zarodnikom. chlor traci też szybko swoją aktywność. podobnie jod i jodoforowe środki odkażające są skuteczne przeciw bakteriom, wirusom i grzybom, natomiast słabiej działają przeciw zarodnikom. jod, podobnie jak chlor, traci szybko swoją aktywność. jako najskuteczniejsze przeciw bakteriom i opłaszczonym wirusom uznawane są alkohole. są one natomiast nieskuteczne przeciw bakteryjnym zarodnikom i nieopłaszczonym wirusom. ich działanie jest powolne. środki utleniające cechuje krótkotrwałe działanie i wykazują one słabą aktywność w stosunku do zarodników i mikroorganizmów. fenole są szczególnie aktywne w wypadku bakterii gram-dodatnich i opłaszczonych wirusów. stosowane w niskim stężeniu nie niszczą bakterii, a w wysokim są bakteriobójcze. nie są szkodliwe dla nieopłaszczonych wirusów i zarodników. amoniakalne preparaty odkażające są skuteczne przeciw bakteriom, opłaszczonym wirusom i grzybom, natomiast nieskuteczne w stosunku do nieopłaszczonych wirusów i zarodników bakteryjnych

W książce „hodowla i użytkowanie bydła”, pod redakcją prof. Zygmunta Litwińczuka i prof. Tadeusza Szulca, zaleca się do rutynowego odkażania profilaktycznego tradycyjne preparaty: pollenę jod-k w formie 2–3-proc. roztworu, także 2–3-proc. roztwór formaliny, 10–20-proc. roztwór wapna chlorowanego, 4–5-proc. roztwór kreoliny, 2-proc. roztwór sodu kaustycznej. spośród tych środków bardzo skuteczna, ale niebezpieczna ze względu na żrące działanie, jest soda kaustyczna. w Danii nie wolno jej stosować ze względu właśnie na szkodliwość, ale u nas to nadal popularny środek dezynfekcyjny ze względu na niską cenę. dobrym środkiem dezynfekcyjnym, chociaż o umiarkowanej skuteczności, jest wapno niegaszone. użycie jego wodnego roztworu do bielenia ścian i sufitów odgrywa dodatkową rolę – pomieszczenie jest czyste i odnowione.

Cena preparatu jest oczywiście ważna, ale nie powinna być jedynym kryterium wyboru. niska może być bowiem myląca, gdyż jeżeli preparat jest zdecydowanie najtańszy, to znaczy, że oszczędzano albo na surowcach, albo na badaniach, albo na dopuszczeniach. preparaty droższe są rejestrowane i przebadane w laboratoriach. przy ich wyborze trzeba się również kierować zasadami bezpieczeństwa jego stosowania i efektywnością. dobry preparat dezynfekcyjny powinien niszczyć jak największą liczbę bakterii, wirusów i grzybów, czyli zniszczyć wszystko, co jest w budynku. takimi są preparaty wieloskładnikowe. rolnicy wolą natomiast tradycyjne preparaty jednoskładnikowe, takie jak chloroform, wapno czy formalina, które są tanie. niestety, niszczą one tylko niektóre patogeny, a na pewno nie radzą sobie ze wszystkimi.

Źródło: Farmer 16/2008